Galéria úspešných absolventov

  Marek Šugerek

  Marek Šugerek bol v šk. r. 2016/2017 úspešne prijatý na Konzervatórium, Timonova 2, v Košiciach, študijný odbor: Hudba, nástroj – klavír. Žiaka pripravoval učiteľ hudobného odboru a zástupca školy Juraj Libera, DiS.art.

   Sugerek DSC04438 (1)

  Adrián Kadeth

  Adrián Kadeth bol v šk.r. 2017/2018 úspešne prijatý na Konzervatórium, Timonova 2, v Košiciach, študijný odbor: Hudba, nástroj – klarinet. Žiaka pripravovala riaditeľka SZUŠ Mgr. Eva Ďubeková.

  A Kadeth DSC_0965

  Annamária Stropkayová

  Annamária Stropkayová bola v šk. r. 2017/2018 úspešne prijatá na Strednú školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach, študijný odbor: Konzervátorstvo a reštaurátorstvo. Žiačku pripravovala učiteľka výtvarného odboru Mgr. Martina Kozmová.

  Stropkayová 2 Stropkayová

  Viktória Girmanová

  Viktória Girmanová bola v šk. r. 2017/2018 úspešne prijatá na Súkromnú strednú odbornú školu DSA v Trebišove, študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Žiačku pripravovala učiteľka tanečného odboru Alžbeta Taššová.

   Schránka01  Clipboard01

  Veronika Čopková

  Veronika Čopková bola v šk. r. 2017/2018 úspešne prijatá na Súkromnú odbornú školu DSA v Trebišove, študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Žiačku pripravovala učiteľka tanečného odboru Alžbeta Taššová.

  Copkova Copkova2