Oznamy

  1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

  1.1 Organizácia školského roka

  1. Školský rok 2017/2018  sa začína 1.septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4.septembra 2017 –  pondelok.
  2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31.januára 2018 (streda).
  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

       Prázdniny:

  Jesenné prázdniny :   30. október – 31. október 2017

        Začiatok vyučovania:   2. november 2017 ( štvrtok ).

  Vianočné prázdniny: 23. december 2017 – 5. január 2018

        Začiatok vyučovania:   8. január 2018 (pondelok).

  Polročné prázdniny:  2. február 2018 ( piatok ) a vyučovanie začína 5. februára 2018.

  Jarné prázdniny  v Košickom kraji: 26. február  –  2 .marec 2018.

  Začiatok vyučovania po prázdninách: 5. marec 2018 (pondelok).

  Veľkonočné prázdniny: 29.marec – 3.apríl 2018 a vyučovanie sa začína 4. apríl 2018 / streda /.

  Ukončenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 29. júna 2018 – piatok.