Mgr. Martina Kozmová

  Pedagóg výtvarného odboru

  Schránka03

  • 2008 absolvovanie bakalárskeho štúdia predmetu výtvarná výchova  na Fakulte humanitných a prírodných vied na Prešovskej univerzite v Prešove
  • 2011 absolvovanie magisterského štúdia slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
  • 2014 absolvovanie doplnkového pedagogického štúdia: slovenský jazyk  a literatúra na Filozofickej fakulte v Prešove
  • od r. 2013 – vedúci pedagóg výtvarného odboru  a literárnodramatického odboru, vedúci pedagóg PK pre skupinové a individuálne vyučovanie v  Súkromnej základnej umeleckej škole v Novosade, porotkyňa  okresných výtvarných súťaží