Video

  Folklórne novosadské slávnosti

  Triedny koncert žiakov hudobného odboru riaditeľky Mgr. Ďubekovej

  Herend, toto je krása, toto je umenie …

  Veselá karička 2016

  Triedny koncert žiakov pána učiteľa Juraja Liberu, Dis. art.

  Vianočné vystúpenie folklórneho súboru Babočka v Domove dôchodcov Tereza v Novosade

  Vystúpenie folklórneho súboru Babočka – odkaz na video (facebook)

  Ľadové kráľovstvo / Vystúpenie tanečného odboru na vianočnom koncerte/

  Súťaž Bláznivý deň tanca v Humennom 2015

  Deň matiek 2015