Home

cropped-Clipboard01.jpgSúkromná ZUŠ vznikla 1.9.2010. Má 4 odbory: hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický. Vyučovanie sa delí na individuálne a skupinové a navštevuje ju do 200 žiakov. SZUŠ sídli v prenajatých priestoroch Obecného úradu v Novosade, Hlavná 144/47. Vyučovanie prebieha v šiestich učebniach, a to v prenajatých priestoroch bývalého Obecného úradu v Novosade, Hlavná 28. Elokované pracoviská sú zriadené v priestoroch ZŠ s MŠ v Novosade, v obci Hraň a obci Michaľany.

  • Elokované pracovisko: Letná 90, Novosad – hudobný odbor
  • Elokované pracovisko: Lipová 479/94, Hraň – hudobný odbor (prípravné štúdium)
  • Elokované pracovisko: Školská 339/2, Michaľany – hudobný odbor, výtvarný odbor, tanečný odbor