2 % daň

Občianske združenie Rondo :

 – svoju činnosť výlučne zameriava na spoluprácu so Súkromnou základnou umeleckou školou, ktorej zriaďovateľkou je Mgr. Eva Ďubeková

Činnosť združenia je zameraná na :

  • rozvoj a ochranu duchovných hodnôt 
  • výchovu a vzdelávanie detí
  • rast umeleckých umenovedných talentov 
  • činnosť zameraná na usporiadanie výstav, koncertov, tvorivých dielní a iných podujatí
  • organizovanie spoločenských, kultúrnych a výchovných podujatí
  • vydavateľská, sprostredkovateľská a reklamná činnosť