2 % daň

Občianske združenie Rondo :

 – svoju činnosť výlučne zameriava na spoluprácu so Súkromnou základnou umeleckou školou v Novosade

Činnosť združenia je zameraná na :

  • rozvoj a ochranu duchovných hodnôt ,
  • výchovu a vzdelávanie detí,
  • rast umeleckých umenovedných talentov ,
  • činnosť zameraná na usporiadanie výstav , koncertov, tvorivých dielní a iných podujatí
  • organizovanie spoločenských, kultúrnych a výchovných podujatí
  • vydavateľská, sprostredkovateľská a reklamná činnosť

Tlačivo o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane si môžete stiahnuť tu: Občianske združenie Rondo – 2 percentá