Aktuality

Vernisáž výstavy “Región Južného Zemplína v kontexte vzniku 1.ČSR”

MV SR Štátny archív v Košiciach – pracovisko Archív Trebišov v spolupráci s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, pripravili pre verejnosť výstavu s názvom Región Južného Zemplína v kontexte vzniku 1.ČSR. Slávnostná vernisáž tejto výstavy  sa uskutočnila 22.10. o 15.hodine za prítomnosti primátora mesta PhDr. Mareka Čižmára. Kultúrny program pripravila Súkromná ZUŠ Novosad. Hrou na klavíri a  keyboarde sa predstavili žiačky Martinka Dobošová a Emka Hrubovská. Ľudové piesne zazneli v podaní Tobiáša Hudeca a Ninky Orosovej. Žiakov pripravila Mgr.Eva Ďubeková, na akordeóne sprevádzal Juraj Libera, DiS.art.

Slovensko, krajina v srdci Európy

Dňa 1. októbra 2018 sa uskutočnila vernisáž celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Slovensko, krajina v srdci Európy.“ Vyhlasovateľom 10. ročníka súťažnej prehliadky výtvarných prác je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej hlavným organizátorom je Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva v Bratislave. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci zo základných, základných umeleckých a stredných škôl z celého Slovenska. Hlavným cieľom výtvarnej prehliadky „Slovensko, krajina v srdci Európy“ je podporiť záujem detí a mladých ľudí  o dianie vo vlastnej krajine, posilniť vzťah k nej a následne ich motivovať k výtvarnej tvorbe. Motto tohto ročníka bolo venované 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky: “ V dobrom aj zlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja, keď je slnko, keď je zima, ty si moja domovina …“ Motto súťaže bolo zahrnuté aj v štyroch súťažných témach. Súťažiaci si mohli vybrať tému, ktorá bola priradená ich vekovej kategórii: 1. Slovensko – veľká, malá krajina (predškolský vek), 2. Vatra zvrchovanosti, (6-10rokov), 3. Ilustrovaná ústava (11-15 rokov), 4. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať (16-19 rokov). Žiaci si mohli vybrať spomedzi rôznych výtvarných techník: grafika, kresba, maľba, plastika, fotografia, multimediálne spracovanie a pod.

Do súťaže bola prihlásená aj výtvarná práca žiačky výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ  Novosad / Elokované pracovisko Michaľany/ Andrejky Hrinkovej (11 rokov). Andrea Hrinková sa vo svojej práci venovala ilustrácii Ústavy SR, predovšetkým ochrane životného prostredia a voľne žijúcich živočíchov na Slovensku. Žiačku pripravovala učiteľka výtvarného odboru Mgr. Kozmová.

Zásluhou žiačky A. Hrinkovej a jej zapojením sa do tejto celoslovenskej súťaže bol Súkromnej základnej umeleckej škole Novosad udelený vzácny diplom za činorodý prístup a tvorbu žiakov.

Andrejke Hrinkovej za jej tvorivú prácu ďakujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

Zásťitu nad súťažou prevzal predseda vlády SR Peter Pellegrini. Výstava súťažných prác potrvá do 14. októbra 2018 v Dvorane Ministerstva kultúry SR.

Obrázok DSC_0564

Prázdninové tvorivé dielne

Pedagógovia našej Súkromnej ZUŠ sa rozhodli deťom z Novosadu i jeho okolia spríjemniť letné prázdniny. Dňa 3. augusta pripravili tvorivé dielne, na ktorých prítomné deti kreslili, maľovali, lepili i tvorili. Neskôr spievali, tancovali i hrali hudobnopohybové hry. Celé popoludnie bolo príjemným spestrením letných prázdnin pre deti i pedagógov školy. Nechýbalo ani chutné občerstvenie – koláče, ovocie, chrumky i limonáda. Boli to prvé prázdninové tvorivé dielne, veríme však,  že nie posledné.

Novosadské folklórne slávnosti

Dňa 23. júna 2018 usporiadala obec Novosad v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom “Novosadské folklórne slávnosti 2018.” V programe vystúpili žiačky tanečného odboru Súkromnej ZUŠ. Choreografiu s názvom Jarná balada pripravila pani uč. Taššová. Po nich vystúpil detský folklórny súbor Babočka. Choreografiu “Na Jurmaku” pripravila Mgr. Eva Ďubeková, akordeónový sprievod Juraj Libera, DiS.art. a tanečná  príprava pani učiteľka Alžbeta Taššová.

Karička slnovratu 2018 v Košiciach

Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnilo verejné folklórne podujatie “Karička slnovratu 2018” na Hlavnej ulici v Košiciach. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiačky tanečného odboru SZUŠ Novosad pod vedením uč. Alžbety Taššovej.

Otvorená hodina žiakov predprípravného štúdia

Dňa 30. mája 2018 sa uskutočnila otvorená hodina žiakov predprípravného štúdia hudobno-pohybovej výchovy v priestoroch elokovaného pracoviska Michaľany. Hodinu viedla riaditeľka Súkromnej ZUŠ Mgr. Eva Ďubeková, spolupracovala Mgr. Martina Kozmová.

Verejný koncert ku Dňu matiek 2018

„Mama je tým najvernejším priateľom, ktorého máme. Je pri nás vždy, keď prekonávame ťažké životné skúšky, krízy, neúspechy. Je pri nás v nešťastí, pomáha nám, keď nás priatelia opúšťajú, keď sa topíme v problémoch. Vždy a napriek všetkému bude s nami držať a usilovať sa pomôcť a poradiť nám, aby rozptýlila chmáry a prinavrátila mier do našich sŕdc.”

Súkromná základná umelecká škola usporiadala dňa 21. mája 2018 /pondelok/ verejný koncert pri príležitosti Dňa matiek v priestoroch Obecného úradu v Novosade.

« 1 z 2 »

Záverečné skúšky 2018

Dňa 15. mája 2018 sa žiaci hudobného a výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ zúčastnili záverečných skúšok 1. časti /ISCED 1/. Vo výtvarnom odbore z teoretických vedomostí a praktických zručností boli preskúšaní svojou učiteľkou, Mgr. Kozmovou, títo žiaci: Damián Serbin, Vanesa Ivanková a Ema Lešová. V hudobnom odbore teoretické a praktické skúšky úspešne absolvovali štyria žiaci. Z triedy riaditeľky SZUŠ Mgr. Evy Ďubekovej záverečné skúšky absolvovala žiačka Emka Hrubovská /hra na keyboard/ a žiak Tadeáš Feterik /hra na keyboard/.  Z  triedy učiteľa Juraja Liberu, DiS. art., to boli žiaci Damián Korbuľák /hra na akordeón/ a Bianka Sabovčiková /hra na klavír/. Našim žiakom gratulujeme k vynikajúcim výsledkom a želáme im veľa úspechov v pokračujúcom štúdiu v  SZUŠ!

Prijímacie skúšky

Súkromná základná umelecká škola Vám v novom školskom roku 2018/2019 ponúka výučbu v odboroch:

  • Výtvarný /maľba, kresba, modelovanie, grafika …./
  • Tanečný, /ktorého súčasťou bude aj práca v detskom folklórnom súbore Babočka/

Školné poplatky: zápisné – 3 eurá, školné – 20 eur za prvý polrok /september/ a 20 eur za druhý polrok /február/

Prijímacie skúšky budú prebiehať od 10. mája do konca júna 2018 (v Novosade počas pracovných dní: pondelok, utorok, štvrtok/.

Akordeónová súťažná prehliadka v Lipanoch

Dňa 10. mája 2018 sa uskutočnil III. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl v obci Lipany. Stálym organizátorom tejto putovnej súťažnej prehliadky je Združenie akordeónistov Slovenska. V tomto šk. roku 2017/2018 spolupracovali so Základnou umeleckou školou v Lipanoch na príprave tejto interpretačnej súťaže. Súťaž je určená pre žiakov a študentov základných umeleckých škôl, konzervatórií a vysokých škôl. Žiaci základných umeleckých škôl boli rozdelení do siedmich vekových kategórií. V rámci druhej kategórie (žiaci 10 – 11 rokov) sa hrou na akordeóne prezentoval žiak hudobného odboru SZUŠ Marko Sabovčik, ktorému sa podarilo získať výnimočné strieborné pásmo! Žiaka Marka Sabovčika pripravoval jeho učiteľ Juraj Libera, DiS. art. Markovi a jeho učiteľovi blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

Triedny aktív výtvarného odboru

Dňa 10.mája 2018 sa uskutočnil triedny aktív výtvarného odboru SZUŠ pod vedením učiteľky Mgr. Kozmovej. Triedneho aktívu sa zúčastnili aj žiaci výtvarného odboru. V rámci jeho programu prítomní žiaci aktívne predvádzali svojim rodičom rôzne výtvarné techniky, ako je maľba, kresba ceruzami alebo  pastelom, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti, vyrývanie na CD – čká, maľba na kameň a pod.  Okrem prehliadky týchto kreatívnych aktivít si rodičia mohli prezrieť práce výtvarníkov vystavené v priestoroch školy. Hlavnou súčasťou triedneho aktívu bola počítačová prezentácia výtvarného odboru obsahujúca fotodokumentáciu prác žiakov a ich práce na hodinách počas šk. r. 2017/2018. Vyučujúca Mgr. Kozmová tiež odprezentovala rodičom úspechy svojich žiakov na rôznych výtvarných súťažiach. V záverečnej časti prezentácie im poďakovala za účasť na triednom aktíve výtvarného odboru SZUŠ.

Výtvarná súťaž “Sväté Trojhviezdie” 2018

Dňa 3. mája 2018 sa uskutočnilo vyhlasovanie výsledkov výtvarnej súťaže detí a mládeže Sväté Trojhviezdie – Cyril, Gorazd, Metod. Usporiadateľom XXII. ročníka tejto okresnej súťaže je Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Odovzdávanie cien bolo súčasne spojené s otvorením výstavy súťažných prác. Cieľom súťaže je pritiahnuť žiakov k záujmu o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny a históriu miest a obcí s ich významnými osobnosťami. Do súťaže sa zapojili žiaci zo základných, stredných a základných umeleckých škôl. Žiaci sa svojimi výtvarnými prácami prezentovali v štyroch vekových kategóriách: 1. žiaci /6-9 rokov/, 2. žiaci /10-12 rokov/, 3. žiaci /13-15 rokov/ 4. študenti stredných škôl /16-19 rokov/.

Do výtvarnej súťaže Sväté Trojhviezdie sa tiež zapojili títo žiaci z výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ Novosad: Ema Lešová /13 r./, Marek Fedor /13 r./ a Matej Gecej /12 r./. Žiakov do súťaže zapojila a viedla uč. Mgr. Kozmová.

V rámci súťažnej kategórie /10 – 12 rokov/ sa na 1. mieste umiestnil žiak Matej Gecej s víťaznou prácou pod názvom „Na Devíne.“ Matejovi Gecejovi srdečne blahoželáme!  Okrem víťazných prác boli v priestoroch trebišovského Múzea, v bývalej koniarni, vystavené aj ďalšie výtvarné diela našich žiakov. Víťazné práce budú zaslané na celoslovenskú súťaž Gorazdovo výtvarné Námestovo.

Za úspešnú reprezentáciu výtvarného odboru našim žiakom ďakujeme!

Klavírna súťaž “Hviezdy hrajú srdcom”

Prvého ročníka celoslovenskej klavírnej súžažnej prehliadky s názvom “Hviezdy hrajú srdcom”,  ktorá sa konala 26.apríla v Ružomberku, sa zúčastnil aj žiak našej školy Ondrej Hricko, ktorý získal krásne strieborné pásmo. Ondríkovi srdečne blahoželáme ! Žiak je z triedy pána učiteľa Juraja Liberu, DiS.art.

Triedny koncert riaditeľky Mgr. Evy Ďubekovej

Dňa 12. apríla 2018 sa uskutočnil triedny koncert riaditeľky Súkromnej ZUŠ Mgr. Evy Ďubekovej.

Súťažná prehliadka v hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi

Dňa 10. apríla 2018 sa uskutočnil 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri, ktorú usporiadala Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi. V tomto roku sa na klavírnej súťaži zúčastnilo 73 žiakov z 25 škôl z Košického a Prešovského kraja. Súťažiacich hodnotila odborná porota. Hudobný odbor Súkromnej ZUŠ v tejto súťaži úspešne reprezentoval žiak Ondrej Hricko (12 r.), ktorý v rámci svojej kategórie získal výnimočné strieborné umiestnenie! Ondrejovi Hrickovi a jeho učiteľovi Jurajovi Liberovi, DiS. art. srdečne blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu Súkromnej ZUŠ v Novosade.

klavir

Ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda

Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti školstva, si dňa 27.3.2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.
Ocenenia si prevzali pedagógovia pôsobiaci na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému od materských škôl až po vysoké školy. Medzi ocenenými nechýbajú ani učitelia našich krajanov žijúcich v Rumunsku a Srbsku. Viaceré pani učiteľky a páni učitelia boli ocenení aj v súvislosti s významnými životnými jubileami a prof. Viliam Lauko získal Veľkú medailu svätého Gorazda in memoriam.
Ministerka Martina Lubyová vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že práve vzdelaní ľudia patria medzi najvýznamnejší kapitál Slovenska, a preto je práca pedagógov nezastupiteľná. Pripomenula aj pripravované zmeny v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe.
Ocenenie si prevzal aj pedagóg našej Súkromnej ZUŠ  – pán Juraj Libera, DiS.art.  Srdečne blahoželáme !

Klavírna súťaž v Snine 2018

Dňa 27. marca 2018 sa uskutočnil IX. ročník Oblastnej klavírnej súťaže Snina 2018. Podujatie prebiehalo v priestoroch Základnej umeleckej školy v Snine. V tomto ročníku súťažilo 82 žiakov zo štrnástich základných umeleckých a súkromných základných umeleckých škôl východoslovenského kraja. Svoje klavírne vystúpenie predviedli v ôsmich kategóriách rozdelených podľa ich veku. Súťažiacich hodnotila odborná porota pozostávajúca z kolektívu učiteľov hudobného odboru Základnej umeleckej školy Snina. Hosťujúcim odborným porotcom bol aj profesor na Konzervatóriu v Košiciach Mgr. art. Erik Jámbor. Miestnej klavírnej súťaže sa zúčastnila žiačka hudobného odboru Súkromnej ZUŠ Bianka Sabovčiková (11 r.), ktorá v rámci svojej kategórie získala úctyhodné bronzové pásmo. Na klavírnom podujatí vystúpil aj náš žiak Ondrej Hricko (12 r.), ktorý bol za svoj výnimočný výkon ocenený strieborným pásmom. Obidvoch žiakov do súťaže pripravoval učiteľ Juraj Libera, DiS.art. Jeho talentovaným žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Viva Talent Festival 2018 v Košiciach

Dňa 25.3. 2018 sa uskutočnil program Galashow medzinárodného multižánrového festivalu pod názvom „Viva Talent Festival“ v Historickej radnici v Košiciach. Večerný program Galashow bol vyvrcholením súťažnej prezentácie detskej umeleckej tvorivosti, ktorá prebiehala v rámci programu festivalu v dňoch 22.3. – 25.3. 2018. Vo večernom programe súťažnej prehliadky v umeleckej tvorivosti deti a mládeže účinkovali žiaci zo základných umeleckých škôl, z centier voľného času a z tanečných súborov z celého Slovenska. Do súťaže sa zapojili a svojimi výkonmi sa reprezentovali aj žiaci z Českej republiky, Ukrajiny a Chorvátska. Účinkujúci súťažili v žánrových nomináciách: HUDBA, SPEV (ľudový, muzikálový), TANEC (ľudový, scénický) a VÝTVARNÉ UMENIE. V jednotlivých kategóriách boli súťažiaci hodnotení odbornou porotou v rámci svojho žánru.

V žánri HUDBA sa hrou na klavíri reprezentovali aj žiaci hudobného odboru zo Súkromnej základnej umeleckej školy: Bianka Sabovčiková a Ondrej Hricko, ktorých pripravoval učiteľ Juraj Libera, DiS.art. Ich súťažný program bol nasledovný: B.Sabovčiková  –  J.S. Bach (Prelúdium e mol, BWV 938) , W.A. Mozart (Viedenská sonatína C dur). O. Hricko  –  W.A. Mozart (Sonáta C dur, 1. časť) , J. Haydn (Sonáta G dur). Bianka získala strieborné pásmo a Ondrej víťazné  zlaté pásmo. Zároveň Ondrík vystúpil aj v slávnostnom Galashow programe.

V žánri VÝTVARNÉ UMENIE sa svojimi výtvarnými prácami reprezentovali žiaci z výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ: Andrea Dobošová, Maximilián Mitinko a Dominika Lobóová, ktorých pripravovala učiteľka Mgr. Martina Kozmová. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže prebiehalo v rámci programu Galashow.  Žiačka A. Dobošová bola ocenená diplomom za prevedenia svojich výtvarných prác. Žiak M. Mitinko získal diplom za účasť a prezentáciu svojich prác na výtvarnej súťaži. Žiačka Dominika Lobóová získala vo výtvarnej súťaži úspešné strieborné ocenenie.

Žiakom výtvarného a hudobného odboru srdečne gratulujeme k ich úspechu a ďakujeme za výbornú reprezentáciu Súkromnej ZUŠ.

Vesmír očami detí 2018

Dňa 12. marca 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie výsledkov okresného kola súťaže „Vesmír očami detí 2018“. Oceňovanie víťazných prác žiakov prebiehalo v priestoroch Koniarne v areáli Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Organizátorom 33. ročníka tejto výtvarnej súťaže v okrese Trebišov je Útvar astronómie, ktorý patrí pod Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Do súťaže sa zapojili žiaci z materských, základných a základných umeleckých škôl z trebišovského okresu a jeho okolia. 517 došlých prác hodnotila trojčlenná odborná porota. Výtvarné práce žiakov boli hodnotené v rámci piatich kategórii. Na výtvarnej súťaži “Vesmír očami detí 2018” sa zúčastnilo šesť základných umeleckých škôl. Práce zo základných umeleckých škôl súťažili v rámci 4. a 5. kategórie. Do súťaže sa zapojili aj žiaci výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ Novosad, ktorých pripravovala učiteľka Mgr. Martina Kozmová. V rámci 4. kategórie (ZUŠ – žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ) bola vystavená práca našej žiačky Dianky Korbuľákovej (7 r.). Piatu kategóriu (ZUŠ – žiaci 5.- 9. ročníka ZŠ) reprezentovali títo žiaci výtvarného odboru: Damián Serbin (11 r.), Maximilián Mitinko (15 r.), Andrea Dobošová (14 r.), Vanesa Ivanková (11 r.), Adela Števčeková (13 r.) a Ema Baranová (12 r.). Našim súťažiacim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu výtvarného odboru SZUŠ. Vystavené výtvarné práce žiakov si môže verejnosť prezrieť do 23. marca 2018.

Otvorená hodina žiakov riaditeľky Mgr. Evy Ďubekovej

Dňa 25. januára prebehla otvorená hodina žiakov prípravnej hudobnej výchovy, ktorú viedla Mgr.Eva Ďubeková. Po skončení prezentácie polročnej práce, boli žiaci zadelení na výučbu hry na hudobný nástroj.

Triedny koncert žiakov Juraja Liberu DiS. art.

Dňa 23. januára sa konal triedny koncert žiakov pána Juraja Liberu, DiS.art. Po koncerte prebehol triedny aktív.

Medzinárodná súťaž Tatras Talent Cup 2018

Tatras Talent Cup je medzinárodný multi-žánrový festival – súťaž detí a mládeže v umeleckej tvorivosti  v žánrových nomináciách: HUDBA, SPEV, TANEC a DIVADLO s priebehom v Poprade a okolí. Slovenskí finalisti boli vybraní z účastníkov Spish a Viva Talent Festival Košice 2017, ktorí sa umiestnili na zlatých a hlavných miestach s najvyšším počtom bodov. Účastníkom súťaže, v rámci žánrovej kategórie HUDBA /inštrumentálna hudba – hra na klavíri/, bol aj žiak hudobného odboru Ondrej Hricko, ktorému sa podarilo postúpiť na tento prestížny medzinárodný festival so zlatým umiestnením z festivalu Viva Talent Festival Košice. Nášho žiaka do súťaže pripravoval učiteľ Juraj Libera, DiS., art. Všetci účastnici festivalu súťažili o hlavnú cenu: o titul absolutného víťaza – Grand Prix súťaže. V programe Galashow vystúpili všetci zúčastnení slovenskí a zahraniční finalisti. Ondrej Hricko úspešne vystúpil s dvoma skladbami od známych klasických hudobných skladateľov, od Johana Sebastiana Bacha /Preludium C mol/ a Muzia Clementiho /Sonatína F dur op. 36/. V rámci kategórie HUDBA sa Ondrejovi podarilo získať cenu festivalu: Víťaz veľkej ceny za žáner HUDBA. Pán učiteľ Juraj Libera, DiS.art. bol ocenený diplomom za vysoký profesionalizmus. Za výnimočnú reprezentáciu hudobného odboru SZUŠ žiakovi O. Hrickovi a jeho učiteľovi J. Liberovi ďakujeme, zároveň im k tomuto úspechu srdečne blahoželáme! Hosťom a jedným z porotcov súťaže Tatras Talent Cup bol aj známy populárny spevák Peter Cmorik, ktorý víťazom ocenenia odovzdával.

Detský folklórny súbor Babočka

Babočka, svojím pásmom kolied a vinšov,  potešila aj  v penzióne  Aqua Mária vo Veľatoch. Záver pásma patril želaniu:

Bucce zdravi na dzedziňe , o rok še zaš uvidzime.

Krasňe žice, ňeumrice,  o rok nas zaš privitace.

Vianočná akadémia v Brezine

Dňa 15.12. 2017 sa uskutočnila Vianočná akadémia v obci Brezina. Hlavným organizátorom bola Súkromná ZUŠ v Novosade v spolupráci so Základnou školou v Brezine a Obecným úradom v Brezine. Na tejto akcii sa prezentovali všetky štyri odbory Súkromnej ZUŠ. V závere zazneli koledy a vinše v podaní Detského folklórneho súboru Babočka.

« 1 z 2 »

Vianočná akadémia

Súkromná základná umelecká škola v Novosade, v spolupráci so Základnou školou v Brezine a Obecným úradom v Brezine Vás srdečne pozývajú na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 15. decembra 2017  /piatok/ o 16:30 v Kultúrnom dome v Brezine.

 Pozvánka na vianočný koncert

Riaditeľské voľno

Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad, v zastúpení p. Mgr. Evy Ďubekovej, riaditeľky školy, týmto udeľuje riaditeľské voľno všetkým žiakom Súkromnej základnej umeleckej školy v Novosade, na deň 16.11.2017 /štvrtok/.

Medzinárodná – multižánrová súťaž “Viva Talent Festival” v Košiciach

V dňoch 25. – 31. 10. 2017 sa konal medzinárodný multižánrový festival – súťaž detskej a mládežníckej tvorivosti pod názvom Viva Talent Festival v Košiciach. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo základných umeleckých škôl, z Centra voľného času Košice, a tiež profesionáli alebo amatéri z rôznych umeleckých súborov a pod.  Súťažilo sa v rámci siedmich hlavných kategórií, rozdelených podľa žánru: 1. Divadlo, 2. Hudba, 3. Výtvarné umenie, 4. Spev, 5. Spev (folklórny), 6. Tanec (moderný tanec), 7. Tanec (skupiny: detské folklórne súbory, klasický tanec).  Jednotlivé vystúpenia žiakov prebiehali v Centre voľného času Domino a  v Starej radnici v Košiciach. Dňa 28.10. 2017 /sobota/ vystúpili v Centre voľného času Domino aj žiačky z literárno-dramatického odboru SZUŠ s činohrou Drevený tato od spisovateľa Tomáša Janovica pod vedením pani učiteľky Kataríny Loškárovej.  V hre účinkovali žiačky: Lea Bajusová, Viktória Girmanová, Frederika Girmanová, Bibiána Mihóková, Vanesa Ivanková a Karolína Kissová. V rámci žánru Inštrumentálna hudba vystúpil dňa 29. 10. 2017 /nedeľa/ žiak hudobného odboru SZUŠ Ondrej Hricko hrou na nástroji – keyboard, ktorého pripravoval pán učiteľ Juraj Libera, DiS.art. Na súťažnom festivale vystúpil dvoma skladbami:  skladba č.1  od  J. Sebastiana Bacha – Prelúdium M D mol, BWV 926,  skladba č. 2. Od L. Bocheriniho  – Menuet G dur.  Festival vyvrcholil programom večernej Galashow, ktorá sa konala dňa 30. 10. 2017 vo Veľkej sále v Starej radnici v Košiciach. V rámci Galashow sa reprezentovali vybraní súťažiaci so svojimi výnimočnými súťažnými číslami. Počas večerného programu boli vyhlásené výsledky súťaže Viva Talent Festival.

V rámci kategórie Divadlo /formácia B/ získali žiačky LDO Súkromnej ZUŠ Novosad bronzové miesto !

Účinkujúcim dievčatám k tomuto úspechu gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

V rámci kategórie Hudba /formácia B/ získal žiak HO Súkromnej ZUŠ Novosad Ondrej Hricko výnimočné zlaté miesto !

K tomuto úspechu Ondrejovi Hrickovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu hudobného odboru našej školy.

Ocenenia odovzdávali členovia hudobnej skupiny Šleha. Súťažiacich hodnotila porota zložená z profesionálov a aktívnych dejateľov umeleckého sveta zo Slovenska, aj zo zahraničia. Porota ocenila aj pedagógov a vedúcich lepších kolektívov a jednotlivcov.

Ocenenie si prevzala aj naša pani riaditeľka SZUŠ Mgr. Eva Ďubeková za reprezentáciu na festivale a za vysoký profesionalizmus.

Úcta k starším v obci Hrčeľ

Slávnostné posedenie “Úcta k starším” usporiadala obec Hrčeľ dňa 8. októbra 2017. V programe sa prezentovala aj Súkromná ZUŠ – vystúpil detský folklórny súbor Babočka.

 

“Motýlia krása” – septembrové vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pri príležitosti 10. výročia výstavy Motýle exotických trópov usporiadala 1. ročník výtvarnej súťaže pod názvom “Motýlia krása”. Súťaž bola určená žiakom základných umeleckých škôl vo viacerých kategóriách rozdelených podľa použitej výtvarnej techniky: maľba, kresba/grafika, kombinovaná technika a priestorový objekt. Svojimi prácami sa do súťaže zapojili aj žiačky výtvarného odboru zo Súkromnej ZUŠ pod vedením pani uč. Kozmovej. Niektoré výtvarné práce boli počas letných prázdnin vystavené vo vstupnej hale administratívnej budovy v Botanickej záhrade v Košiciach. Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže “Motýlia krása” sa uskutočnilo dňa 4. septembra 2017. V tejto súťaži získali ocenenie dve žiačky našej školy: Michaela Repovská a Andrea Hrinková (10 rokov).  V kategórii A – maľba, získala Michaela Repovská 2. miesto. Andrejke Hrinkovej sa podarilo v rovnakej kategórii získať 4. miesto. Obidvom našim žiačkam k tomuto výnimočnému úspechu srdečne blahoželáme! Zároveň by sme chceli poďakovať za vzornú reprezentáciu výtvarného odboru SZUŠ aj ostatným súťažiacim žiačkam: Mii Aurélii Martinkovej (9 rokov), Eme Lešovej (13 rokov) a Nikolete Jackovej (10 rokov).

Clipboard01                  Clipboard02

                            Andrea Hrinková – 4. miesto                                                    Michaela Repovská – 2. miesto

praceC2017

Občianske združenie “Rondo”

Ďakujeme všetkým, ktorí darovali svoje 2% zaplatenej dane z príjmov občianskemu združeniu “RONDO”.

RONDO svoju činnosť výlučne zameriava na spoluprácu so Súkromnou ZUŠ v Novosade.

stiahnuť (1)

Folklórne novosadské slávnosti

Dňa 24.júna 2017 prebehli Folklórne novosadské slávnosti. Po úvodnom otvorení a privítaní hostí vystúpila naša Súkromná ZUŠ, ktorá sa prezentovala detským folklórnym súborom Babočka a žiakmi tanečného odboru.

Veselá karička v Košiciach

Dňa 22. júna 2017 sa uskutočnil verejný nácvik a prehliadka ľudového tanca s názvom Veselá karička v Košiciach. Tejto folklórnej prehliadky sa zúčastnili aj žiačky tanečného odboru SZUŠ Novosad pod vedením pani uč. Taššovej.

Triedny koncert žiakov pani riaditeľky Mgr. Ďubekovej

Dňa 12. júna 2017 sa uskutočnil triedny koncert žiakov pani riaditeľky Mgr. Evy Ďubekovej.

Deň matiek a otcov v Michaľanoch

Dňa 11. júna 2017 sa pod záštitou starostu obce Michaľany, pána Ing. Daniela Cerana, uskutočnilo verejné vystúpenie venované matkám a otcom. Na kultúrnom programe, ktorý sa konal v Kultúrnom dome Michaľany, sa podieľala aj Súkromná základná umelecká škola v Novosade.

Herend, toto je krása, toto je umenie…

V trebišovskom kaštieli ožili všetky zmysly. Šľachtický porcelán z manufaktúry v maďarskom mestečku Herend oživil historický nábytok múzea. Ako keby sa gróf a grófka iba na chvíľku vzdialili z kaštieľa. Len tak, do kaštieľnej záhrady… a o chvíľku sa vrátia k predmetom z porcelánu, ktoré boli súčasťou ich každodenného života. Vznešenú prehliadku expozície kaštieľa dopĺňa krása “bieleho zlata.” 

K slávnostnému otvoreniu tejto výstavy, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.5. o 17:00 hodine, prispela aj naša Súkromná ZUŠ. V programe vystúpili Natália Štellmachová spolu so svojím pedagógom Jurajom Liberom, DiS.art, Ondrej Hricko, Marko Sabovčik a dievčatá tanečného odboru.

Tvorivé dielne

Súkromná ZUŠ, elokované pracovisko Michaľany, sa dňa 24.mája, v rámci tvorivých dielní, prezentovala vo všetkých svojich  umeleckých odboroch, a to pozvaním do :

” nášho literárneho divadla”

” výtvarného ateliéru”

” roztancovanej sály”

a  na “malý hudobný koncert”

Tvorivé dielne začali zmesou ľudových piesní v podaní žiakov nášho detského folklórneho súboru Babočka. Po nich nasledoval príhovor pani riaditeľky Mgr.Evy Ďubekovej, ktorá neskôr divákov sprevádzala počas celej ich návštevy. Po ukončení ukážok  práce v jednotlivých odboroch, sa mohli návštevníci zúčastniť osobných konzultácií s pedagógmi SZUŠ. Po nich nasledovali prijímacie pohovory pre nový školský rok 2017/2018.

« 1 z 2 »

Záverečné skúšky

Záverečné skúšky žiakov 4. ročníka prvej časti základného štúdia v HO, VO a TO  sa uskutočnili 16.mája. Vo výtvarnom odbore je končiacou Michaela Repovská, v tanečnom odbore Vanesa Ivanková a v hudobnom odbore Ondrej Hricko, Peter Iľašik a Vanesa Ivanková.

Humenné – srdcom – pohybom

Dňa 29. apríla 2017 sa uskutočnil 5. ročník celoslovenského súťažného festivalu v scénickom a ľudovom tanci pod názvom „Humenné srdcom pohybom.“ Tanečnú súťaž usporiadala Súkromná ZUŠ Múza v spolupráci s mestom Humenné pri príležitosti 700. výročia 1. písomnej zmienky o meste. Súťažná prehliadka scénického a ľudového tanca prebiehala v priestoroch Domu kultúry. Súťažné kategórie boli rozdelené podľa veku (Deti A, Deti B, Juniori, Mládež), a tiež podľa charakteru tanca a choreografie (scénický tanec, ľudový tanec, veľké choreografie, malé choreografie, sólo tanec). Na súťaži sa prezentovali žiaci predovšetkým zo základných umeleckých škôl z viacerých miest a obcí: Humenné, Snina, Spišská Nová Ves, Košice, Prešov, Lendak, Sabinov, Bardejov a pod. Celkovo vystupovali v 64 choreografiách. Naše žiačky tanečného odboru prezentovali najviac početnú kategóriu Juniori – scénický tanec, veľké choreografie, ktorú zastupovalo 16 choreografií. Na javisku vystúpili s dvoma scénickými choreografiami s názvom „Večný príbeh“ a „Mačacia párty.“ Obidve choreografie boli úspešne ocenené bronzovými pásmom. Za výnimočnú reprezentáciu našej školy ďakujeme všetkým žiačkam tanečného odboru a predovšetkým našej pani učiteľke Alžbete Taššovej, ktorá ich na súťaž pripravovala.

Výtvarná súťaž “Ríša fantázie”

Dňa 12. apríla 2017 sa uskutoční vernisáž výtvarných prác žiakov, ktorí sa zúčastnili 5. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže s názvom „Ríša fantázie.“ Vyhlásenie výsledkov a výstava súťažných prác sa uskutoční v priestoroch Galérie súkromných škôl v budove OC Galéria Lučenec. Výtvarnú súťaž usporiadala Súkromná základná umelecká škola v Lučenci. Do súťaže sa prihlásilo 134 škôl z 11 krajín. Počet prác, ktoré boli odoslané do súťaže, je 1885. Hlavnou témou, ktorú stvárnili súťažiaci vo svojich prácach, bolo výtvarné spracovanie vlastnej predstavy „Vládcu z ríše fantázie.“  Do súťaže sa zapojili svojimi nádhernými prácami aj žiačky výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ: Vaneska Ivanková a Martinka Palková. Ich práce môžete vidieť aj na pripravovanej vernisáži tejto výtvarnej súťaže v Lučenci. Žiačky pripravovala učiteľka výtvarného odboru Mgr. Kozmová.

Vesmír očami detí 2017

Dňa 16. marca 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí.“ Vyhlásenie výsledkov tejto súťaže prebiehalo vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Organizátorom súťaže v okrese Trebišov je Útvar astronómie, ktorý patrí pod Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove.

Do súťaže sa zapojili žiaci z materských, základných škôl a základných umeleckých škôl z trebišovského okresu. 523 došlých prác hodnotila trojčlenná odborná porota. Výtvarné práce žiakov boli hodnotené v rámci piatich kategórii. Na výtvarnej súťaži “Vesmír očami detí 2017” sa zúčastnilo šesť základných umeleckých škôl. Práce zo základných umeleckých škôl súťažili v rámci 4. a 5. kategórie.

Na úspešnom 2. mieste v 5. kategórii (ZUŠ – žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ) sa umiestnila práca žiačky výtvarného odboru Andrejky Dobošovej (13 rokov)  s názvom “Vesmír za zatvorenými očami.” Andrejke Dobošovej srdečne blahoželáme k výnimočnému 2. miestu a želáme jej mnoho ďalších umeleckých úspechov!

V rámci 5. kategórie postupuje do celoslovenského kola aj práca žiaka výtvarného odboru Maximiliána Mitinka (14 rokov) s názvom „Strážca galaxie.“ Maxovi Mitinkovi srdečne gratulujeme k postupu do celoslovenského kola!

 Zo 4. kategórie (ZUŠ – žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ) postupuje do celoslovenského kola aj práca našej žiačky Mie Aurélie Martinkovej (9 rokov) s názvom “Vesmírne veľkomesto.“ Mii Aurélii Martinkovej gratulujeme k úspešnému postupu do celoslovenského kola!

Okrem ocenených a postupujúcich prác spomínaných žiakov výtvarného odboru sa na výstave nachádzali aj ďalšie práce žiakov Súkromnej ZUŠ: Emky Baranovej, Viktora Kloncka, Annymárie Stropkayovej, Damiána Serbina a Barbory Vargaeštokovej.

Za vzornú reprezentáciu výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ ďakujeme všetkým žiakom výtvarného odboru, ktorí sa zapojili do tohto ročníka detskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí.“ Žiakov na výtvarnú súťaž pripravovala učiteľka výtvarného odboru  SZUŠ Mgr. Martina Kozmová. Výstava potrvá do 28. marca 2017.

“Žonglóvanie s akordeónom”

Dňa 2. februára 2017 sa v priestoroch Súkromnej ZUŠ uskutočnil koncert s názvom Žonglóvanie s akordeónom. Hlavným interpretom tohto koncertu bol pán Juraj Libera DiS. art. V jeho podaní odzneli známe slovenské tangá Gejzu Dusíka a jeho rovesníkov, tiež írska hudba, Klezmer s piesňami z Izraela, parížske musetty a hudba z filmu Amália z Montmartru od  francúzskeho skladateľa Yanna Tiersena. V záverečnej časti vystúpenia zaznela už u nás zaniknutá židovská hudba Balkánu (Hora, Sirba a pod.), doplnená improvizáciami a brilantnými variáciami na rumunské témy v osobitom podaní Juraja Liberu. Príjemná atmosféra koncertu sa prelínala s recitačným pásmom poézie z vybranej knihy Blíženec a Les. Básne recitovala pani Katarína Loškárová. Knihu ilustroval samotný interpret komorného podujatia. Obohatením hudobného programu bola výstava výtvarných diel tohto všestranného umelca, ktorú si hostia mohli po záverečnom potlesku prezrieť a pokojne vychutnať.

Otvorená hodina žiakov prípravného štúdia hudobného odboru

Dňa 25.1. 2017 sa uskutočnila otvorená hodina žiakov prípravného štúdia hudobného odboru v elokovanom pracovisku Michaľany, ktoré patrí Súkromnej ZUŠ v Novosade. Po skončení otvorenej hodiny nasledovalo rozdelenie žiakov na výučbu hudobného nástroja.

Riaditeľské voľno

Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad,  v zastúpení p.Mgr. Evy Ďubekovej, riaditeľky školy, týmto u d e ľ u j e  r i a d i t e ľ s k é voľno všetkým žiakom Súkromnej základnej umeleckej školy v Novosade, na deň 22.12.2016 /štvrtok/.

Vianočné prázdniny začínajú 23.12. /piatok/. Začiatok vyučovania po prázdninách je 9.1. 2017 /pondelok/.

Všetkým našim žiakom, ich rodičom a priateľom školy, prajeme pokojné a radostné vianočné sviatky

 a v novom roku 2017 veľa zdravia, šťastia a lásky.

kolektív Súkromnej ZUŠ

Triedny koncert žiakov učiteľa Juraja Liberu, DiS. art

Dňa 20. decembra 2016 sa konal predvianočný triedny koncert žiakov pána učiteľa Juraja Liberu, DiS. art.

Triedny koncert žiakov učiteľa Mgr. Erika Dragošeka

Dňa 17. decembra 2016 sa uskutočnil predvianočný triedny koncert žiakov pána učiteľa Mgr. Erika Dragošeka.

Closeup view of playing classic spanish guitar

Folklórny súbor Babočka: december 2013 – december 2016

Folklórny súbor Súkromnej ZUŠ Babočka sa prezentuje už tretí rok na rôznych kultúrnych podujatiach. Prezentáciu fotografií z doterajších verejných vystúpení folklórneho súboru Babočka od decembra 2013 do decembra 2016 si môžete pozrieť prostredníctvom odkazu: Prezentácia súboru Babočka.

“Výtvarné potulky” v Košiciach

Dňa 12. novembra 2016 sa uskutočnila exkurzia žiakov výtvarného odboru pod názvom “Výtvarné potulky v Košiciach.” Exkurzia prebiehala pod pedagogickým dozorom učiteľky výtvarného odboru Martiny Kozmovej a učiteľky Alžbety Taššovej. Žiaci sa zúčastnili na Dni otvorených dverí na Strednej umeleckej škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach, v ktorej navštívili niekoľko ateliérov s vystavenými študentskými prácami rôznych výtvarných techník: maľba, kresba, animovaná tvorba, grafika, fotografia, počítačová grafika, keramika a pod. V košickej Východoslovenskej galérii mali možnosť vidieť vystavenú sériu grafík svetoznámeho francúzskeho umelca Edgara Degasa.

Návšteva Štátnej filharmónie

Pedagógovia Súkromnej ZUŠ navštívili v rámci Metodického dňa Štátnu filharmóniu v Košiciach. Večerný koncert patril Muzikálu a šansónu.Predstavili sa sólisti: Hana Fialová a Tomáš Savka, ŠFK dirigoval Jakub Žídek.

Program:

Piesne z muzikálov: Evita, Sunset Boulevard, Phantom of the Opera, Jesus Christ Superstar … a šansony Edith Piaf, Bernstein: West Side Story, suita.
 2399

Výchovný koncert “Štyri ročné obdobia”

Dňa 30. septembra 2016 sa uskutočnil v Kultúrnom dome v Novosade výchovný koncert pod názvom „Štyri ročné obdobia.“ Organizátorom tohto koncertu bola naša Súkromná základná umelecká škola. Na javisku vystúpili členovia putovného divadla pre deti zo Srbska: Farebné slnečnice. V ich vystúpení sa prelínalo viacero zložiek múzických umení. Klasická hudba, tanec  a divadelné stvárnenie životných období dvoch ľudí navzájom vyústili v silný emočný zážitok.

Deň Andrássyovcov

Dňa 20. septembra 2016 sa uskutočnil  XI. ročník kultúrneho podujatia Deň Andrássyovcov. Verejná akcia sa konala v Trebišovskom kaštieli, v Andrássyho sieni, pod záštitou  Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Súčasťou programu bolo vystúpenie členov Divadla Cililing, ktorí sa podieľali na stvárnení historického fragmentu zo života Andrássyovcov: slávnostné vítanie cisára Františka Jozefa I. v kaštieli.

K „oživeniu“ historickej atmosféry prispeli aj žiaci a pedagógovia Súkromnej základnej umeleckej školy v Novosade. V ich podaní zazneli skladby starých majstrov. Žiačky tanečného odboru,  pod vedením pani učiteľky Taššovej,  predviedli dobový tanec.

Novosadské folklórne slávnosti

Dňa 25.júna sa konali Novosadské folklórne slávnosti. V programe vystúpili aj žiaci a pedagógovia Súkromnej ZUŠ v Novosade. Odprezentoval sa hudobný, tanečný, literárnodramatický odbor a pridal sa aj výtvarný odbor.

« 1 z 3 »

Veselá karička 2016

Dňa 23. júna 2016 sa uskutočnila na Hlavnej ulici v Košiciach verejné vystúpenie zamerané na ľudové tance s názvom Veselá karička. Akcie sa zúčastnili aj žiačky tanečného odboru Súkromnej ZUŠ pod vedením pani učiteľky Taššovej.

Záverečné skúšky

V mesiaci máj prebehli záverečné skúšky žiakov  štvrtého ročníka prvej časti  / časť teoretická i praktická /, a to v odbore hudobnom, výtvarnom a tanečnom.

Bienále fantázie 2016

XII. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky detského výtvarného umenia “Bienále fantázie” sa konal s podtitulom Rozprávky, mýty, legendy: čísla a ich magický význam. Hlavným usporiadateľom tohto projektu je Turčianska galéria v Martine. Do súťaže sa zapojili žiaci zo základných a základných umeleckých škôl zo Slovenska a zahraničia. Žiaci mohli tvoriť svoje práce prostredníctvom rôznych techník: maľby, kresby, grafiky, animácie, fotografie, plastiky a pod.

V súťaži Bienále fantázie 2016 získala čestné uznanie práca žiačky výtvarného odboru Annymárie Stropkayovej. Žiačka pracovala pod vedením p. uč. Mgr. Martiny Kozmovej. Annemárii Stropkayovej srdečne blahoželáme a ďakujeme za výnimočnú reprezentáciu výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ!

Ocenené práce môžete vidieť v Turčianskej galérii do 3. júla 2016.

Scan1                       Schránka01

Triedny koncert žiakov riaditeľky Mgr. Evy Ďubekovej

Dňa 8. júna 2016 sa konal triedny koncert žiakov hudobného odboru pod vedením pani riaditeľky Mgr. Evy Ďubekovej.

Triedny aktív tanečného odboru

Dňa 7. júna 2016 sa konal triedny aktív žiakov tanečného oboru, ktorý vedie pani učiteľka Alžbeta Taššová.

Triedny koncert žiakov Mgr. Erika Dragošeka

Dňa 6. júna 2016 sa konal triedny koncert žiakov Mgr. Erika Dragošeka.

 

Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže Sväté Trojhviezdie 2016


Dňa 3. júna 2016 sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže na tému „Sv. Trojhviezdie – Cyril, Gorazd, Metod“ v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove. Vyhlasovateľom 20. ročníka okresnej výtvarnej súťaže je Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Do súťaže sa zapojili žiaci zo základných, stredných škôl a zo základných umeleckých škôl.

Žiaci súťažili v rámci štyroch vekových kategórií: 1.) 6 – 9 rokov 2.) 10 – 12 rokov 3.) 13- 15 rokov 4.) žiaci nad 16 rokov. Vo svojich prácach sa zamerali na témy zo života sv. Cyrila, Metoda, Gorazda, na legendy z národnej histórie, na kresťanské príbehy alebo na osobnosti z obce a jej okolia.

V rámci 3. kategórie sa podarilo žiačke výtvarného odboru Dominike Lobóovej umiestniť na úspešnom 2. mieste. Dominike k oceneniu srdečne gratulujeme! Žiačka pracuje pod vedením Mgr.Martiny Kozmovej.

Na výstave boli vystavené práce našich žiačok, ktoré sa tiež zapojili do výtvarnej súťaže: Mišky Kerestyovej a Barborky Vargaeštokovej.

Žiačkam výtvarného odboru ďakujeme za vzornú reprezentáciu výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy.

Prijímacie pohovory pre šk. r. 2016/2017

Súkromná základná umelecká škola v Novosade ponúka štúdium v odboroch: hudobný odbor, tanečný odbor, výtvarný odbor, literárnodramatický odbor. Prijímacie pohovory pre šk.r. 2016/2017 budú prebiehať do konca júna 2016 (piatok) v popoludňajších hodinách od 13:00 do 17:00 hod. v Súkromnej základnej umeleckej škole. Srdečne pozývame !

Triedny aktív výtvarného odboru SZUŠ

Dňa 16. mája 2016 sa uskutočnil triedny aktív výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ. Triedna učiteľka výtvarného odboru, Mgr. Kozmová, začala svoj aktív vernisážou, ktorá pokračovala prehliadkou výtvarných prác našich žiakov. Po tejto prehliadke sa rodičia presunuli do triedy výtvarného odboru, v ktorej im triedna učiteľka odprezentovala  fotografie z procesu tvorby žiakov počas školského roka 2015/2016. Súčasťou prezentácie boli tiež súťažné práce, výtvarné práce rôznych techník, fotografie z exkurzie v Košiciach a pod. V závere triedneho aktívu žiaci odovzdali svojim mamkám pripravené srdečné pozdravy venované pri príležitosti významného májového sviatku, Dňu matiek. Zúčastneným rodičom a žiakom ďakujeme za účasť.

Koncert Súkromnej ZUŠ

Dňa 12.mája pripravila naša Súkromná ZUŠ verejný koncert pre deti a ich rodičov v obci Michaľany. Na tomto koncerte, ktorý sa konal v priestoroch ich Základnej školy,  vystúpili naši žiaci z hudobného, tanečného i výtvarného odboru. Zaznela hra na klavíri, keyboarde, gitare i akordeóne. Nechýbal ani sólový spev. Tanečný odbor sa predviedol v štyroch choreografiách /jazzový tanec Carmen, gymnastická zostava Milujem pohyb, choreografia Jabĺčko a scénický tanec Mačacie party/. Žiačky výtvarného odboru sa počas celého koncertu venovali stvárneniu zátišia. Veríme, že sa náš koncert všetkým divákom páčil a že si z neho odniesli bohatý umelecký zážitok.