Aktuality

Výsledky celoslovenského kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2020

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi a inými kultúrnymi inštitúciami vyhlásili 35. ročník známej celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2020.

V trebišovskom okrese sa do tejto súťaže zapojilo 11 materských, 23 základných škôl, 4 špeciálne ZŠ a 8 základných umeleckých škôl. Vyhodnotenie okresného kola sa uskutočnilo 3. marca 2020 v priestoroch Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Do ústredného kola postúpilo 25 prác. Postupujúce víťazné práce sú on-line sprístupnené na webovej stránke Múzea.

Dňa 29. apríla 2020 bola na webovej stránke Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove zverejnená výsledková listina celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí 2020.

Celoslovenské ocenenie získala aj nádherná práca žiaka výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ Michaľany Leonarda Goreho /9r./ s názvom „Príšerka na planéte Pizza.“

Žiaka do súťaže pripravovala učiteľka výtvarného odboru SZUŠ Mgr. Martina Kozmová.

Leonardovi k jeho úspechu srdečne blahoželáme a želáme mu veľa ďalších prekvapivých výtvarných podnetov!

Zároveň nášmu víťazovi ďakujeme za výnimočnú reprezentáciu nášho výtvarného odboru v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí!

Inšpirácia pre žiakov tanečného odboru

Kvôli núdzovému prerušeniu vyučovania na školách sa domácej príprave venujú aj žiaci tanečného odboru SZUŠ v obci Michaľany. Choreografiu mladej tanečníčky Savannah Menzel si môžu pozrieť v nasledujúcej podnetnej video-ukážke:
https://www.facebook.com/aidt.co.za/videos/1347205935450923/
Preberané prvky moderného a klasického tanca si môžu zopakovať aj prostredníctvom ďalšieho inšpiratívneho videa známeho ruského baletného tanečníka Daniila Simkina:
https://www.facebook.com/daniilsimkin/videos/227731375163220/

Žiakov priebežne usmerňuje učiteľka tanečného odboru Alžbeta Taššová.

Domáca príprava žiakov I.časti výtvarného odboru

Počas tohto obdobia, prerušenia vyučovania na školách kvôli opatreniam týkajúcich sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu, sa žiaci Súkromnej ZUŠ, ktorá sídli v obci Michaľany, venujú  domácej príprave.

V jednotlivých odboroch dostali od svojich vyučujúcich usmernenie k preberanému učivu. Svoje „úlohy“ si svedomito plnia aj žiaci 4. ročníka I. časti primárneho umeleckého štúdia výtvarného odboru. Vypracovali cvičný test z výtvarnej teórie a potom sa venovali kresbe. Vybrať si mohli jednu z troch tém : 1. Domáce zviera 2. Ja a jar /príroda,krajina, kvety/ a 3. Domáce zátišie /kresba predmetov, ktoré máme doma – džbán, kvety, pohár/. Vekovo mladší výtvarníci si mohli vyskúšať aj fantazijnú tému, akou je Podmorský svet /morské príšery, ryby a pod./. Vo svojich prácach sa venovali predovšetkým motívom jarnej prírody a domácim zvieratkám. Žiaci si mohli zvoliť ľubovoľnú kresliarsku techniku. Väčšina z nich dala prednosť obľúbenej kresbe ceruzou, farbičkou, pastelom, fixami či uhlíkom. 

Výsledkom ich domácej prípravy počas mesiaca apríl sú vydarené výtvarné práce. Žiakov 4. ročníka, budúcich absolventov I.časti výtvarného odboru, priebežne na ich ukončenie pripravuje vyučujúca Mgr. Martina Kozmová. Štvrtákom preto patrí pochvala za ich domácu prípravu, ktorej sa svedomito venovali a svoje „výtvarné úlohy“ si splnili.

Svojimi vydarenými domácimi prácami sa môžu pochváliť: Andrea Ihnátová, Marek Fedor, Matej Sedlaček, Martina Palková a Nikoleta Jacková.

Svoje krásne domáce práce poslali aj žiaci 3. ročníka: Leonard Gore a Samuel Kloncko. 

Za ich inšpiratívne obrázky im ďakujeme a s radosťou ich prezentujeme na našej webovej stránke.

Máme radi východ

Program MÁME RADI VÝCHOD je financovaný Fondom Karpatskej vandrovky a podporuje také projekty, ktoré vytvárajú lepší život na východe. Jeho cieľom je podporiť aktívnych východniarov, ich dobré nápady a projekty, ktoré v našom regióne prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu, stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času a rozvoju nekomerčnej kultúry. Karpatská vandrovka je darcovský turistický pochod pre odvážnych vytrvalcov, zameraný na získavanie finančných prostriedkov na podporu projektov, ktoré vylepšujú život na východnom Slovensku.

Do tohto programu sa vypracovaním zaujímavého projektu s názvom “Umenie nás zbližuje”, zapojila dokonca aj naša Súkromná základná umelecká škola.

Projekt a požadované prílohy boli odoslané dňa 9.apríla 2020.

logo Karpatskej nadácie

2

Usmernenie pre žiakov Súkromnej ZUŠ

Hudobný odbor

Prosíme žiakov, aby si opakovali prebrané učivo a takisto si sadali každý deň k hudobnému nástroju           a cvičili.

 • Prípravné štúdium – opakovať noty, pomlčky, hodnoty nôt, rytmizáciu. Na klavíri a keyboarde precvičovať všetky zadané prstové cvičenia s prihliadnutím na správne sedenie i postavenie ruky. Takisto precvičovať zadané slovenské ľudové piesne s použitím sprievodu Toniky a Dominanty.
 • Základné štúdium /1. až 4.ročník prvej časti, až 3.ročník druhej časti /– opakovať celoročnú látku, ktorá bola preberaná na hudobnej náuke, počúvať ukážky vážnej hudby. Na klavíri, gitare, keyboarde cvičiť zadané skladby pomaly, prihliadať na dynamiku a výraz. Pridať hru spamäti.

Opakovať všetky zadané stupnice podľa pokynov učiteľa a takisto všetky ľudové piesne.
Žiaci, ktorí sa pripravovali na súťaž – opakovať celý repertoár pomaly, po častiach a aj spamäti.

Výtvarný odbor

 • Základné štúdium /1. až 4.ročník prvej časti, 1.až 2.ročník druhej časti – založiť si skicár /z kancelárskych alebo iných rôznych papierov z domu / a priebežne si načrtávať na A4 tieto témy: 1.Fantastický podmorský svet /kresba, kolorovaná kresba/, 2. Ja a jar /kresba a kolorovaná kresba, 3. Ľubovoľná téma zameraná na fantastické stavby a architektúru/ceruza, uhlík/. Žiaci 4.ročníka – zopakovať učivo na záverečné skúšky primárneho základného štúdia. /Učivo bude každému poslané/.

Tanečný odbor

 • 1. – 2.ročník: ľudový tanec JANÍČKO, jednokročka, dvojkročka, poskoky, podupy, základné  kroky v karičke, prísunný, poskočný, čertík. Tanečná zostava – Húsky, kotúle, prevaly, váha predklonmo/lastovička/, mostík zdola, sedy široko roznožné, precvičovať mimiku tváre, diaľkový skok.
 • 3. – 4.ročník: Gymnastické, tanečné zostavy zo skladby DOTYKY, Janíčko, Húsky, precvičovať prvky zo skladby „AVE“, pozície HK a DK, základné kroky v karičke, prísunný, poskočný, čertík. Tanečná zostava – Húsky, kotúle, prevaly, váha predklonmo/lastovička/, mostík zdola, sedy, ľahy široko roznožné, premet bokom, robiť kondičné cvičenia, precvičovať mimiku tváre, diaľkový skok, prednožný s obratom.

Žiaci majú za úlohu tiež nacvičiť vlastnú tanečnú zostavu na hudbu cca 1 minútovú podľa vlastného uváženia.

Literárnodramatický odbor – Opakovať zadané texty / Mária Rázusová-Martáková – Povedačky

/s dôrazom na čistú výslovnosť , správny prízvuk, intonáciu i výraz /. Texty ukladať do pamäte.

64461944-stock-vector-colorful-pencil-tree-vector-illustration-with-music-notes-design-for-creative-writing-storytelling-b

Prerušenie vyučovania na školách do odvolania

Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. „Písomné maturity” sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda “ústne maturity”, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií. „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka,” ubezpečuje minister školstva. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020. V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie. Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami. Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch. “Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, “ vyhlásil minister Branislav Gröhling.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling poèas tlaèovej konferencie po rokovaní 3. schôdze vlády SR. Bratislava, 24. marec 2020. Foto: SITA/Jana Birošová

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2020

Dňa 3. marca 2020 sa uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2020. Do tejto súťaže sa v našom okrese zapojilo 11 materských škôl, 23 základných škôl, 4 špeciálne ZŠ a 8 základných umeleckých škôl. Odborná porota hodnotila 529 došlých výtvarných prác. Odoslané výtvarné práce boli rozdelené do týchto piatich súťažných kategórii: 1. /materské školy/, 2. /základné školy – 1.stupeň/, 3. /základné školy – 2. stupeň/, 4. /žiaci zo základných umeleckých škôl vo veku 6-9 rokov/, 5. /žiaci zo základných umeleckých škôl vo veku 10-15 rokov/. Porota v každej kategórii vybrala päť prác postupujúcich do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Zároveň z týchto postupujúcich prác udelila prvé tri miesta.

V rámci 4. kategórie získala 2. miesto výtvarná práca žiaka výtvarného odboru SZUŠ Leonarda Goreho /9r./ s názvom „Príšerka na planéte Pizza.“

V 5. kategórii sa na 3. mieste umiestnila výtvarná práca našej žiačky Martiny Palkovej /11r./ s názvom „Roztečený mimozemský tvor.“

Leonardovi Goremu srdečne blahoželáme k výnimočnému 2. miestu!

Martinke Palkovej tiež srdečne blahoželáme k úspešnému 3. miestu!

V 4. a 5. kategórii /žiaci ZUŠ/ získali ocenenie z ôsmich zúčastnených umeleckých škôl len žiaci ZUŠ Trebišov a SZUŠ Michaľany. Je to pre nás veľký úspech.

Diplomy a vecné ceny autorom týchto postupujúcich prác budú odovzdané. Každá škola, ktorá sa zapojila do súťaže, získala diplom za účasť v súťaži.

Postupujúce a ďalšie vybrané súťažné práce boli vystavené v termíne od 12. 3. 2020 do 27. 3. 2020 v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove v budove KONIARNE. Vystavené práce mali aj títo naši žiaci zo SZUŠ Michaľany: Ľudmila Šimková /10 r., „Vlčí pohľad na vesmír“/, Michaela Lazárová /10 r. “Vesmír hore nohami“/, Libor Šarloši /11r. „Vytieňovaný vesmír“/, Ivana Tkáčová /12 r. „Vesmír zamorený farbami“/, Ema Baranová /14 r. „Vesmír očami Emy/, Vanesa Ivanková /13 r. „Zajačí vesmír“/, Ema Dragošeková /9 r. „Stopy vo vesmíre“/ a Karin Dragošeková /9 r. „Prechádzka vo vesmíre“/.

So svojimi nápaditými prácami sa do súťaže zapojili aj títo naši žiaci: Viktor Kloncko /11 r./, Samuel Kloncko /9 r./, Michal Rendeš /9 r./, Samuel Rendeš /7 r./, Mia Aurélia Martinková /11 r./, Michaela Kerestyová /11 r./, Sofia Hrinková /10 r./, Matej Bačo /11 r./, Liana Kočiščinová /7 r./ a Lucia Berešová /11 r./. Žiakov pripravovala učiteľka výtvarného odboru Mgr. Martina Kozmová.

Všetkým našim žiakom, ktorí sa do súťaže tento rok zapojili, ďakujeme za vzornú reprezentáciu výtvarného odboru SZUŠ Michaľany a SZUŠ Michaľany /EP Novosad/. Zároveň im želáme veľa ďalších úspechov!

Z dôvodu zatvorenia zariadenia Útvaru astronómie a Múzea s Kultúrnym centrom južného Zemplína je výstava sprístupnená online na muzeálnej webovej stránke: www.muzemtv.sk.

Polročné vysvedčenia

Prvý polrok školského roka 2019/2020 je uzavretý. Žiaci si preto za svoju prácu i prezentáciu na verejnosti prevzali zaslúžené hodnotenie, a to vo forme vysvedčenia. Zároveň si budú užívať predĺžený víkend, pretože ich čakajú 3. februára polročné prázdniny.

Hudobný seminár

Dňa 23.1. sa žiaci prvého ročníka zúčastnili hudobného seminára, na ktorom odprezentovali svoju polročnú prácu. Seminár mal zároveň výchovný charakter. Riaditeľka školy, Mgr.Eva Ďubeková, sa so žiakmi rozprávala o slušnom správaní sa na koncerte, o jeho slávnostnej atmosfére ako aj o spoločenskom oblečení. Súčasťou seminára bola aj ukážka hry na klavíri priamo z koncertu. Na tento účel poslúžila interaktívna tabuľa a žiaci sa cítili ako na ozajstnom koncerte. Potom nasledovala sólová hra každého prváka z elokovaného pracoviska v Novosade. Ich výkony boli vyrovnané a žiaci boli svedomito pripravení. Po skončení ich prezentácie nasledovala sladká odmena a po nej vyhlásenie najusilovnejšieho žiaka z ročníka. Toto ocenenie získala Nelka Kazimírová a odmenu si prevzala z rúk predsedníčky Umeleckej rady Mgr.Martiny Kozmovej.

Adventný koncert

Dňa 11. decembra 2019 sa uskutočnil Adventný koncert v Kultúrnom dome obce Michaľany. Na koncerte sa prezentovali žiaci hudobného, tanečného i literárnodramatického odboru Súkromnej základnej umeleckej školy. Žiaci výtvarného odboru pripravili krásnu výstavu svojich prác. Na koncerte zneli skladby z obdobia baroka, klasicizmu i romantizmu, ako aj skladby populárneho žánru. Nechýbali ani koledy a vianočné piesne iných národov. Žiaci tanečného odboru predviedli scénické tance i tanec ľudový párový. Odznel aj sólový spev. Literárnodramatický odbor sa odprezentoval scénkou Zvieratká v lese. V závere koncertu odznelo ľudové pásmo kolied a vinšov, ktoré naplnená sála Kultúrneho domu v Michaľanoch odmenila  ďakovným a  neutíchajúcim potleskom.

« 1 z 2 »

Výstava insitných maliarov z Kovačice

Putovná výstava insitných umelcov zo srbskej obce Kovačica prebiehala v sobášnej sieni v Kultúrnom dome Michaľany v dňoch 16.10.-24.10.2019. Obrazy neprofesionálnych výtvarníkov si tak mali možnosť pozrieť aj žiaci výtvarného odboru SZUŠ z elokovaného pracoviska Michaľany. Počas prehliadky ich učiteľka výtvarného odboru, Mgr. Kozmová, oboznámila s historickým pôvodom obce Kovačica, a tiež so stručným životopisom súčasne vystavujúcich kovačických maliarov: Jána Žolnaja a Pavla Povolniho Juhasa. Žiaci si na ich obrazoch všímali rôzne námety z každodenného života na dedine, ako je pohľad na krajinu, žatva, zber obilia a rôznych plodov, vinárstvo a práca na viniciach, chov hydiny a podobne. Súčasní maliari im cez svoju pestrú tvorbu tiež sprostredkovali bežné životné radosti /láska, nádej, rodinné stretnutia/, ale aj životné ťažkosti ľudí z dedinského prostredia. Pestrofarebne zobrazené ľudové zvyky, obyčaje, architektúra, folklór starých obyvateľov Kovačice im pripomenul život ich babičiek a starých otcov. Niekoľko generačná nevšedná výtvarná práca ľudových umelcov so slovenskými koreňmi upútala nielen žiakov výtvarného odboru, ale aj každého, kto si túto výstavu pozrel. Ďakujeme.

September je za nami!

September je za nami. Pracujeme naplno.

Mozaika3

Tvorivé dielne v Michaľanoch

Dňa 30. augusta 2019 sa uskutočnili tvorivé dielne, ktoré prebiehali v priestoroch Kultúrneho domu Michaľany. Tvorivej dielne sa zúčastnili deti z Michalian a okolia. Svoj posledný prázdninový deň si spestrili kreslením a tvorením pod vedením kvalifikovaných výtvarných pedagógov: Mgr. Martiny Kozmovej a Mgr. Slávky Rehkovej. Účastníci si mohli vyrobiť  vlastný „lapač snov“, ktorý podľa starej legendy zachytáva do svojej siete zlé sny, aby mohli k nám prísť v noci len tie dobré.  Niektorí výtvarníci si stihli vyrobiť tiež rybku na okno z hodvábneho papiera. Nakoniec výtvarného popoludnia si deti mohli svoje výrobky zobrať domov, vyzdobiť si novou dekoráciou svoju izbu alebo potešiť svojich najbližších pekným darčekom. Súčasťou programu tvorivej dielne bola tiež ukážka ľudového tanca spojená s konkurzom do folklórneho súboru.

Veselá karička v Košiciach

Žiaci Súkromnej ZUŠ – tanečný odbor, sa 20.júna zúčastnili akcie Veselá karička v Košiciach. Svojou prípravou a účasťou, pod vedením pani učiteľky Tassovej, prispeli tak k novému slovenskému rekordu.

« 1 z 2 »

Záverečné skúšky šk.rok 2018/2019

Záverečné skúšky šk.rok 2018/2019 – Primárne umelecké vzdelávanie ISCED 1B

/ 1. časť I. stupňa základného štúdia ZUŠ /

Mozaika3

Žitnoostrovské pastelky

Výtvarná súťaž Žitnoostrovské pastelky je zameraná pre tvorivé deti predškolského veku a tiež pre školákov do 7 rokov. Tento rok sa uskutočnil už XX. ročník výtvarnej prehliadky a boli do nej zapojené aj deti z výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ v Novosade, a to: Simona Maďarová, Silvia Feketeová, Mia Daniela Puciová a Diana Korbuľáková. Téma súťaže a jej výtvarné spracovanie bolo ľubovoľné. Žiačky pripravovala Mgr. Martina Kozmová. Do súťaže bolo tohto roku zapojených 2278 prác zo 14 krajín. V Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede bude vystavených 215 súťažných prác, ocenených bude 60. Medzi vystavenými prácami sa bude nachádzať aj práca žiačky Diany Korbuľákovej s názvom „Zimný škriatok Samko – výrobca darčekov.“  Dianke a ostatným žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a želáme veľa ďalších úspechov! Výstava bude prebiehať od 14. júna do 9. augusta 2019.

Deň matiek v Michaľanoch

Dňa 26. mája pripravila obec Michaľany slávnostný program pre všetky mamky a babky. Súčasťou tohto programu bolo aj vystúpenie žiakov Súkromnej ZUŠ – elokované pracovisko Michaľany. Naši žiaci sa predstavili hrou na klavíri i keyboarde, spevom i tancom.
V priestoroch Kultúrneho domu súčasne prebiehala výstava výtvarných prác žiakov výtvarného odboru predovšetkým zo SZUŠ – EP Michaľany. Počas prezentácie prác predviedli tri žiačky tieto výtvarné techniky: maľba, kresba pastelom, maľba na textil. Výstava bola spojená s triednym aktívom výtvarného odboru, ktorý viedla učiteľka Mgr.Martina Kozmová. Vystavené boli 
najmä práce vytvorené počas šk. roku 2018/2019.

Súťaž v hre na keyboard Východoslovenského regiónu  a  exkurzia “Historický  Bardejov”

Dňa 14.mája žiaci spoločne so svojimi pedagógmi zo Súkromnej základnej umeleckej školy navštívili mesto Bardejov. Prehliadka mesta bola spojená s účasťou dvoch žiakov hudobného odboru na keyboardovej súťaži Východoslovenského regiónu v priestoroch Základnej umeleckej školy Michala Vileca. Súťaž prebiehala v štyroch kategóriách. Každý súťažiaci zahral najviac 3 skladby v časovom ohraničení jeho kategórie.Podmienkou bola hra spamäti.

V prvej kategórii súťažila naša žiačka Martina Dobošová, ktorá získala bronzové pásmo  a v tretej kategórii Tadeáš Feterik, ktorý  získal takisto bronzové pásmo. Žiakov pripravila Mgr.Eva Ďubeková. Martine a Tadeášovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu v neľahkej konkurencii.

Ostatní žiaci z výtvarného odboru a hudobného odboru si mali možnosť prezrieť historické centrum mesta, ktorého súčasťou je Stará radnica /súčasné Šarišské múzeum/. V jej expozícii sa nachádzali staré spisy, knihy, dobové sochárske diela, drevené oltáre, ktoré poukazovali na stredoveké a renesančné obdobie tohto mesta a jeho historický význam aj v súčasnosti. Po prehliadke Radničného domu si návštevníci so SZUŠ nenechali ujsť ďalšiu významnú bardejovskú pamätihodnosť, Baziliku sv. Egídia. Po výstupe na jej vežu si mohli vychutnať a odfotiť nádhernú panorámu centra mesta. Neskôr nasledoval rozchod s prestávkou na obed, počas ktorej si žiaci oddýchli a ukryli sa pred sychravým počasím. Okrem návštevy spomínaných pamiatok sa niektorí dobrovoľníci odfotili aj s novou sochou mestského kata. Žiakov počas exkurzie sprevádzali pedagógovia Juraj Libera, DiS.,art. a Mgr. Martina Kozmová.

Deň matiek

Pri príležitosti blížiaceho sa sviatku -“Dňa matiek”, pripravila Súkromná ZUŠ verejný koncert, ktorý dňa 10.mája venovala všetkým mamkám i babkám.

Mama je slnko so zlatým vlasom.

 Malé slniečko – to zasa ja som.

 Preto sa na svete krásne máme. Mne svieti mama. A ja mame.”

Program  koncertu  Súkromnej ZUŠ:

 1. Recitácia –  Vanesa Ivanková
 2. Muši vam, mamičko, Odam še, ňeodam, Nina Orosová, spev
 3. Slávnostné otvorenie – Vanesa Ivanková
 4. D.Túrk – Allegro Giusto, A.Sarauer – Na traktore, Denisa Sabová, 1.r./I.časť, klavír
 5. Svätí pochodujú – amer. ľudová, Martina Palková, 1.r./I.časť, keyboard
 6. S.Bach – Polonéza g mol -Martina Dobošová, 4.r./I.časť, keyboard
 7. Haydn Sonáta C dur,  Bianka Sabovčiková 1.r./II.časť, klavír
 8. Anjelské prekvapenie – žiaci tanečného odboru
 9. Recitácia – Vanesa Ivanková
 10. Josef Flegl – Zo Slovenska, Ema Hrubovská 1.r./II.časť, keyboard
 11. Cha-Cha, Choo-Choo, brazil.tanec,Marko Sabovčik, 4.r./I.časť, akordeón
 12. Lennon, P.Cartney – Hey Jude, Tadeáš Feterik 1.r./II.časť,  keyboard
 13. Recitácia  – Vanesa Ivanková
 14. Mamke – žiaci tanečného odboru, elokované pracovisko Michaľany
 15. van Beethoven – Romanca G dur, Lea Bajusová, 3.r./II.časť, klavír
 16. Chopin – Mazurka d mol op.7, č.2., A.Piazzolla – Ausencías, Ondrej Hricko  2.r./II.časť, klavír
 17. Recitácia  – Vanesa  Ivanková
 18. Veselo je v Novosade – žiaci tanečného odboru
 19. Čie sú to kone, Mila moja s kandratu čuločku, Jakub Krajcár, spev
 20. Detský folklórny súbor Babočka – Hrame še, my  .., sólo spievajú Denisa Sabová, Zuzana Gojdanová, Nina Orosová

Hudobný odbor: Mgr.Eva Ďubeková /2,5,6,10,12,19,20 /

                                       Juraj Libera, DiS.art / 4,7,11,15,16,20 /

Tanečný odbor:  Alžbeta Tassová /8,14,18,20 /

Výtvarný odbor: Mgr.Martina Kozmová – scéna a pozvánky

« 1 z 2 »

“Sväté Trojhviezdie – Gorazd, Cyril, Metod”

Dňa 6. mája sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov okresnej výtvarnej súťaže s názvom „Sväté Trojhviezdie – Cyril, Gorazd, Metod“ v priestoroch galérie Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Témy výtvarných prác súťažiacich boli zamerané predovšetkým na stvárnenie našich národných dejín, ktorých korene spadajú do obdobia života vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda – apoštolov Slovanov, nášho prvoučiteľa a svätca sv. Gorazda a panovníkov Veľkej Moravy. Žiaci sa vo svojich prácach zamerali tiež na slovenský folklór a umelecké remeslá na Slovensku. Do súťaže sa zapojili aj žiaci výtvarného odboru zo Súkromnej ZUŠ v Novosade: Martina Palková, Annamária Palková, Marianna Pustaiová, Karolína Bindasová a Marek Fedor z elokokovaného pracoviska Michaľany. Žiakov pripravovala Mgr. Martina Kozmová. Za vzornú reprezentáciu výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ našim zúčastneným žiakom ďakujeme!

Slovenský Slávik

29. ročník okresnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne „ Slávik Slovenska 2019 „ sa konal  2.5.2019 v Centre voľného času v Trebišove. Našu školu reprezentovali: v 1.kategórii Jakub Krajcár a v 2.kategórii Ninka Orosová. Žiakov pripravila Mgr.Eva Ďubeková, na akordeóne ich sprevádzal Juraj Libera, DiS.art.
Za vzornú reprezentáciu im srdečne ďakujeme.

Stavanie mája

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v tejto dnešnej dobe.

Staval sa pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Mládenci s muzikou šli do každého domu. Pred každým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy, ktoré boli v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj.

K májovej tradícii sa 30.apríla pridala aj Súkromná základná umelecká škola. Žiaci privítali všetkých prítomných divákov piesňou “Na peršoho maja” . Potom nasledovalo pásmo spevu, hry na akordeóne i tanca. Sólovým spevom sa predstavil Jakub Krajcár, Tobiáš Hudec, Ninka Orosová, Deniska Sabová a Zuzka Gojdanová. Na akordeóne zahral Damián Korbuľák. Pásmom ” Hrame še, my hrame ” sa predstavil Detský folklórny súbor Babočka a na záver vystúpili žiaci tanečného odboru s choreografiou Chodzila dzivčina po hore plačuci.

Atmosféru podujatia si môžete vychutnať vďaka nasledujúcim fotografiám.

« 1 z 2 »

 Výtvarná súťaž “Maľovaná ZUŠ-ka”

Celoslovenská súťažná prehliadka žiakov výtvarných odborov základných umeleckých škôl Maľovaná ZUŠ-ka vytvára priestor na výtvarnú prezentáciu žiakov výtvarných odborov základných umeleckých škôl študujúcich na I. a II. stupni základného štúdia. Každoročne ju organizuje Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Témou detského výtvarného festivalu v šk.r. 2018/2019 bola „Krajina.“ Výstava prác sa uskutočnila na prelome apríla a mája 2019 v priestoroch školy v trvaní 3 týždne.  Do súťaže sa zapojilo aj 16 žiakov výtvarného odboru zo Súkromnej základnej umeleckej školy. Za vzornú reprezentáciu našej školy by sme radi poďakovali týmto našim žiakom a žiačkam: Vanese Ivankovej, Martine Palkovej, Annemárii Palkovej, Damiánovi Serbinovi, Eme a Karin Dragošekovej, Andrejke Villafaňa Čopkovej, Mii Aurélii Martinkovej, Mii Daniele Puciovej, Zuzane Gojdanovej, Silvii Feketeovej, Nine Chomišákovej, z elokovaného pracoviska Michaľany: Matejovi Sedlačekovi, Marekovi Fedorovi, Viktórii Šarlošiovej a Leonardovi Goremu. Žiakov pripravovala učiteľka Martina Kozmová.

„Čo je to dobrá škola – umelecká“

Dňa 11. apríla 2019 sa uskutočnila konferencia „Čo je to dobrá škola – umelecká“ v spoločenských priestoroch Súkromnej základnej umeleckej školy – ELBA v Prešove.

Táto konferencia má už niekoľkoročnú tradíciu. Konala sa pod záštitou Mesta Prešov a zriaďovateľa súkromných škôl ELBA – Ing. Emila Blichu.

V programe „Čo je to dobrá škola – umelecká“ odzneli rôzne príspevky od odborníkov v jednotlivých umeleckých odboroch. Pred pozvanými hosťami tiež vystúpili žiaci a žiačky z tanečného odboru /SZUŠ Dama, Prešov, SZUŠ – ELBA, Prešov /, z hudobného odboru /SZUŠ M.Kobeláka, Lemešany/. V priestoroch SZUŠ – ELBA sa svojimi výtvarnými prácami prezentovali aj žiaci z výtvarného odboru, SZUŠ – ELBA, z materských škôl v rámci projektu Eurorozprávky, z detského zážitkového centra Aha! v Prešove a pod.

Jedným z vzácnych hostí bol aj známy moderátor a pedagóg PhDr. Vladimír Repčík, ktorý sa na tomto odbornom stretnutí venoval uplatneniu absolventov ZUŠ.

Pozvanie na túto konferenciu, plnú cenných príspevkov, prijala aj riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy v Novosade Mgr. Eva Ďubeková spolu s vedúcou výtvarného odboru SZUŠ Mgr. Martinou Kozmovou.

“Opera letí”

Dňa 27. marca 2019 sa uskutočnil výchovný koncert pre detí a mládež s názvom „Opera letí“ v Dome umenia v Košiciach. V tomto hudobno-vzdelávacom projekte účinkoval dirigent, pedagóg a zbormajster Gabriel Rovňák ml. Pod jeho vedením sa na javisku prezentoval aj tenor zo Slovenského národného divadla Martin Gyimesi a sopranistka Tatiana Hajzušová, spoločne so symfonickým orchestrom Štátnej filharmónie v Košiciach. Počas koncertu „Opera letí“ sa dirigent Gabriel Rovňák ml. nachádzal v úlohe sprievodcu svetom klasickej hudby. V jeho programe odhaľoval najmenším poslucháčom tajomstvá opernej hudby, jej históriu, ako aj zákulisie operného domu. Na prezentáciu jednotlivých období vývoja opery si zvolil ukážky od hudobných skladateľov, ako je Monteverdi, Händel, Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini, Janáček, Suchoň a Bernstein. Dramaturgia koncertu sa zamerala na rôzne pútavé ukážky z opier, ako je Carmen, Tosca, La Traviata, Krútňava od Eugena Suchoňa, Monteverdiho Orfeus, Janáčkova opera Přihody líšky Bystroušky a podobne. Okrem počúvania týchto významných ukážok mali najmladší poslucháči možnosť sledovať vývoj orchestra, inštrumentácie, ale aj rozdielnosti výrazových prostriedkov. Jedným z účinkujúcich bolo aj samotné publikum, ktoré sa do programu zapojilo ako spevácky zbor. Takéto spoluúčinkovanie so symfonickým orchestrom a opernými spevákmi poskytlo niektorým poslucháčom nevšedný zážitok. Medzi prítomnými poslucháčmi boli aj žiaci hudobného odboru Súkromnej ZUŠ v Novosade a žiaci z elokovaného pracoviska Michaľany. Našim žiakom bol sprostredkovaný jeden z najkrajších žánrov klasickej hudby prostredníctvom sprievodných slov samotného dirigenta. Zároveň im so symfonickým orchestrom a výnimočnými sólistami predviedol nádherné ukážky operných árii, ktoré si môžu opäť vypočuť na facebookovej stránke “Príbeh hudby.” Dúfame, že sa našim hudobníkom na koncerte páčilo a odniesli si veľa krásnych hudobných zážitkov spoločne s pedagógmi zo Súkromnej ZUŠ !

Projekt „Opera letí“ je pokračovaním celoslovenského vzdelávacieho projektu Príbeh hudby. Podľa autorových slov je jeho cieľom vysvetliť mladým ľuďom, že klasická hudba je stále živá a že nás môže každý deň potešiť, ba priam pozitívne zmeniť.

Vesmír očami detí 2019

Dňa 12.marca 2019 sa uskutočnilo vyhlásenie výsledkov okresného kola výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2019. Podujatie prebiehalo v priestoroch Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, v budove Koniarne.

Odoslané súťažné práce boli rozdelené do piatich kategórii: 1. /materské školy/, 2. /základné školy – 1.stupeň/, 3. /základné školy – 2.stupeň/, 4. /žiaci zo základných umeleckých škôl vo veku 6-9 rokov/, 5./žiaci zo základných umeleckých škôl vo veku 10-15rokov/.  V 4. a 5.kategórii súťažili výtvarné práce žiakov z piatich základných umeleckých škôl. Celkovo bolo do súťaže odoslaných 562 výtvarných prác.

Porota v každej kategórii vybrala päť súťažných prác postupujúcich do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove . Zároveň udelila prvé tri miesta.

V rámci 4. kategórie získala úspešné 3. miesto práca žiačky výtvarného odboru SZUŠ Ľudmily Šimkovej (9 rokov) s názvom Farebné graffiti vo vesmíre.

Do celoslovenského kola postupuje aj práca žiaka Michala Čačka (14 rokov) s názvom Odhalenie tajomstva vesmíru.

Žiačke Ľudmile Šimkovej blahoželáme k výnimočnému 3. miestu!

 Michalovi Čačkovi srdečne gratulujeme k postupu do celoslovenského kola!

Počas vyhodnotenia súťaže si prítomní žiaci, pedagógovia a rodičia mohli pozrieť výstavu vybraných  výtvarných prác z tejto súťaže. Vystavenú prácu mala aj naša žiačka Mia Daniela Puciová, Martina Palková, Diana Korbuľáková, tiež Damián Serbin a Ema Lešová. V rámci elokovaného pracoviska v Michaľanoch výtvarný odbor SZUŠ svojimi prácami reprezentovali aj žiačky: Ivana Tkáčová a Andrea Hrinková. Žiakov pripravovala učiteľka výtvarného odboru Mgr. Martina Kozmová.

Všetkým našim žiakom, ktorí sa do súťaže tento rok zapojili, ďakujeme za vzornú reprezentáciu výtvarného odboru SZUŠ a želáme im veľa úspechov!

Výstava Vesmír očami detí potrvá do 26. marca 2019.

Koncert pre školy Opera letí!

Dňa 27. marca 2019 sa o 10:00 hod. uskutoční koncert pre deti a mládež s názvom “Opera letí!” /na Moyzesovej ulici č. 66/ v Dome umenia v Košiciach.

Účinkujúci:

Štátna filharmónia Košice
Gabriel Rovňák, dirigent, scenár, sprievodné slovo
Miriam Garajová, soprán
Martin Gyimesi, tenor
sólisti opery SND

Vstupné – 2 €

Najnovší program dirigenta a autora Gabriela Rovňáka ml. odpovedá na najzvedavejšie otázky, aké vás o opere môžu napadnúť! Spolu so Štátnou filharmóniou Košice prežijete príbeh opery od jej vzniku až po súčasnosť. Zoznámite sa s jej najvýznamnejšími predstaviteľmi a stanete sa súčasťou veľkého príbehu! Vstúpte spolu s nami do zákulisia operného domu a spoznajte jeho tajomstvá…
V programe zaznejú diela najslávnejších operných skladateľov G. Bizeta, C. Monteverdiho, G. Verdiho, W. A. Mozarta a G. Pucciniho.

unnamed

Triedny koncert žiakov Mgr. Evy Ďubekovej

Triedny koncert žiakov Mgr. Evy Ďubekovej sa uskutočnil 5.marca 2019. Záver koncertu bol venovaný blížiacemu sa sviatku – Medzinárodnému dňu žien. A tak všetky prítomné ženy boli obdarované farebnými srdiečkami.

Polročné vysvedčenia

Dňa 31. januára 2019 sme odovzdávali polročné vysvedčenia.

Koláž2b

Tatras Talent Cup 2019

V dňoch 7. – 14. januára 2019 sa konal 5. ročník medzinárodného multižánrového umeleckého festivalu Tatras Talent Cup 2019. Súťažnej prehliadky detských talentov sa zúčastnili slovenskí finalisti festivalov Viva Talent Festival 2018, Top Talent Festival 2018 a medzinárodní účastníci z Ukrajiny a Ruska. Súťažilo sa v umeleckých  žánroch, ako sú HUDBA, SPEV, TANEC a Výtvarné umenie. Vyvrcholením tejto prehliadky bolo vyhlásenie výsledkov v programe Galashow, ktoré prebiehalo dňa 12. januára 2019 v priestoroch Domu kultúry v Poprade. Hosťom večernej Galashow bola aj známa slovenská herečka a tanečníčka Monika Haasová. V programe festivalu sa hrou na klavíri predstavil aj žiak hudobného odboru Súkromnej ZUŠ Ondrej Hricko, ktorého pripravoval učiteľ Juraj Libera, DiS.art. Pred odbornou porotou sa prezentoval klavírnou skladbou Dvojhlasná invencia č.13 a mol od skladateľa Johanna Sebastiana Bacha, ktorá mu priniesla zaslúžené ocenenie. Ondrej Hricko získal v kategórii HUDBA úspešné zlaté pásmo. Ondrejovi a jeho učiteľovi Jurajovi Liberovi, DiS.art. srdečne blahoželáme a ďakujeme za výnimočnú reprezentáciu Súkromnej ZUŠ!

Triedny koncert žiakov Juraja Liberu, DiS.art.

Dňa 11. decembra 2018 sa o 16:30 hod. konal triedny koncert žiakov pána Juraja Liberu, DiS.art. v Súkromnej ZUŠ v Novosade.

Dňa 14. decembra 2018 sa o 15:00 hod. konal triedny koncert žiakov pána Juraja Liberu, DiS.art. v priestoroch elokovaného pracoviska v Michaľanoch. Súčasťou tohto koncertu bolo aj spevácke vystúpenie žiakov, ktorých pripravila riaditeľka SZUŠ Mgr. Eva Ďubeková.

Rozsvietenie vianočného stromčeka

V sobotu, 1. decembra 2018,  sa v priestoroch Súkromnej ZUŠ uskutočnili tvorivé dielne pre žiakov výtvarného odboru. Tieto dielne otvorila riaditeľka školy Mgr. Eva Ďubeková rozsvietením vianočného stromčeka, pričom jej pomáhal aj malý anjelik. Nasledovalo rozdelenie žiakov do dvoch tried, v ktorých sa pracovalo pod vedením výtvarných pedagógov, a to Mgr. Martiny Kozmovej a Mgr. Slávky Rehkovej. Celé sobotné predpoludnie žiaci usilovne pracovali a vyrábali zaujímavé vianočné pozdravy a dekorácie. Prestávka patrila chutnému občerstveniu. Po skončení tvorivej činnosti si žiaci odniesli svoje výrobky domov. Dúfame, že nimi potešia svojich najbližších.

Vernisáž výstavy “Región Južného Zemplína v kontexte vzniku 1.ČSR”

MV SR Štátny archív v Košiciach – pracovisko Archív Trebišov v spolupráci s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v Trebišove, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, pripravili pre verejnosť výstavu s názvom Región Južného Zemplína v kontexte vzniku 1.ČSR. Slávnostná vernisáž tejto výstavy  sa uskutočnila 22.10. o 15.hodine za prítomnosti primátora mesta PhDr. Mareka Čižmára. Kultúrny program pripravila Súkromná ZUŠ Novosad. Hrou na klavíri a  keyboarde sa predstavili žiačky Martinka Dobošová a Emka Hrubovská. Ľudové piesne zazneli v podaní Tobiáša Hudeca a Ninky Orosovej. Žiakov pripravila Mgr.Eva Ďubeková, na akordeóne sprevádzal Juraj Libera, DiS.art.

Slovensko, krajina v srdci Európy

Dňa 1. októbra 2018 sa uskutočnila vernisáž celoslovenskej výtvarnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Slovensko, krajina v srdci Európy.“ Vyhlasovateľom 10. ročníka súťažnej prehliadky výtvarných prác je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej hlavným organizátorom je Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva v Bratislave. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci zo základných, základných umeleckých a stredných škôl z celého Slovenska. Hlavným cieľom výtvarnej prehliadky „Slovensko, krajina v srdci Európy“ je podporiť záujem detí a mladých ľudí  o dianie vo vlastnej krajine, posilniť vzťah k nej a následne ich motivovať k výtvarnej tvorbe. Motto tohto ročníka bolo venované 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky: “ V dobrom aj zlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja, keď je slnko, keď je zima, ty si moja domovina …“ Motto súťaže bolo zahrnuté aj v štyroch súťažných témach. Súťažiaci si mohli vybrať tému, ktorá bola priradená ich vekovej kategórii: 1. Slovensko – veľká, malá krajina (predškolský vek), 2. Vatra zvrchovanosti, (6-10rokov), 3. Ilustrovaná ústava (11-15 rokov), 4. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať (16-19 rokov). Žiaci si mohli vybrať spomedzi rôznych výtvarných techník: grafika, kresba, maľba, plastika, fotografia, multimediálne spracovanie a pod.

Do súťaže bola prihlásená aj výtvarná práca žiačky výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ  Novosad / Elokované pracovisko Michaľany/ Andrejky Hrinkovej (11 rokov). Andrea Hrinková sa vo svojej práci venovala ilustrácii Ústavy SR, predovšetkým ochrane životného prostredia a voľne žijúcich živočíchov na Slovensku. Žiačku pripravovala učiteľka výtvarného odboru Mgr. Kozmová.

Zásluhou žiačky A. Hrinkovej a jej zapojením sa do tejto celoslovenskej súťaže bol Súkromnej základnej umeleckej škole Novosad udelený vzácny diplom za činorodý prístup a tvorbu žiakov.

Andrejke Hrinkovej za jej tvorivú prácu ďakujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

Zásťitu nad súťažou prevzal predseda vlády SR Peter Pellegrini. Výstava súťažných prác potrvá do 14. októbra 2018 v Dvorane Ministerstva kultúry SR.

Obrázok DSC_0564

Prázdninové tvorivé dielne

Pedagógovia našej Súkromnej ZUŠ sa rozhodli deťom z Novosadu i jeho okolia spríjemniť letné prázdniny. Dňa 3. augusta pripravili tvorivé dielne, na ktorých prítomné deti kreslili, maľovali, lepili i tvorili. Neskôr spievali, tancovali i hrali hudobnopohybové hry. Celé popoludnie bolo príjemným spestrením letných prázdnin pre deti i pedagógov školy. Nechýbalo ani chutné občerstvenie – koláče, ovocie, chrumky i limonáda. Boli to prvé prázdninové tvorivé dielne, veríme však,  že nie posledné.

Novosadské folklórne slávnosti

Dňa 23. júna 2018 usporiadala obec Novosad v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom “Novosadské folklórne slávnosti 2018.” V programe vystúpili žiačky tanečného odboru Súkromnej ZUŠ. Choreografiu s názvom Jarná balada pripravila pani uč. Taššová. Po nich vystúpil detský folklórny súbor Babočka. Choreografiu “Na Jurmaku” pripravila Mgr. Eva Ďubeková, akordeónový sprievod Juraj Libera, DiS.art. a tanečná  príprava pani učiteľka Alžbeta Taššová.

Karička slnovratu 2018 v Košiciach

Dňa 21. júna 2018 sa uskutočnilo verejné folklórne podujatie “Karička slnovratu 2018” na Hlavnej ulici v Košiciach. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiačky tanečného odboru SZUŠ Novosad pod vedením uč. Alžbety Taššovej.

Otvorená hodina žiakov predprípravného štúdia

Dňa 30. mája 2018 sa uskutočnila otvorená hodina žiakov predprípravného štúdia hudobno-pohybovej výchovy v priestoroch elokovaného pracoviska Michaľany. Hodinu viedla riaditeľka Súkromnej ZUŠ Mgr. Eva Ďubeková, spolupracovala Mgr. Martina Kozmová.

Verejný koncert ku Dňu matiek 2018

„Mama je tým najvernejším priateľom, ktorého máme. Je pri nás vždy, keď prekonávame ťažké životné skúšky, krízy, neúspechy. Je pri nás v nešťastí, pomáha nám, keď nás priatelia opúšťajú, keď sa topíme v problémoch. Vždy a napriek všetkému bude s nami držať a usilovať sa pomôcť a poradiť nám, aby rozptýlila chmáry a prinavrátila mier do našich sŕdc.”

Súkromná základná umelecká škola usporiadala dňa 21. mája 2018 /pondelok/ verejný koncert pri príležitosti Dňa matiek v priestoroch Obecného úradu v Novosade.

« 1 z 2 »

Záverečné skúšky 2018

Dňa 15. mája 2018 sa žiaci hudobného a výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ zúčastnili záverečných skúšok 1. časti /ISCED 1/. Vo výtvarnom odbore z teoretických vedomostí a praktických zručností boli preskúšaní svojou učiteľkou, Mgr. Kozmovou, títo žiaci: Damián Serbin, Vanesa Ivanková a Ema Lešová. V hudobnom odbore teoretické a praktické skúšky úspešne absolvovali štyria žiaci. Z triedy riaditeľky SZUŠ Mgr. Evy Ďubekovej záverečné skúšky absolvovala žiačka Emka Hrubovská /hra na keyboard/ a žiak Tadeáš Feterik /hra na keyboard/.  Z  triedy učiteľa Juraja Liberu, DiS. art., to boli žiaci Damián Korbuľák /hra na akordeón/ a Bianka Sabovčiková /hra na klavír/. Našim žiakom gratulujeme k vynikajúcim výsledkom a želáme im veľa úspechov v pokračujúcom štúdiu v  SZUŠ!

Prijímacie skúšky

Súkromná základná umelecká škola Vám v novom školskom roku 2018/2019 ponúka výučbu v odboroch:

 • Výtvarný /maľba, kresba, modelovanie, grafika …./
 • Tanečný, /ktorého súčasťou bude aj práca v detskom folklórnom súbore Babočka/

Školné poplatky: zápisné – 3 eurá, školné – 20 eur za prvý polrok /september/ a 20 eur za druhý polrok /február/

Prijímacie skúšky budú prebiehať od 10. mája do konca júna 2018 (v Novosade počas pracovných dní: pondelok, utorok, štvrtok/.

Akordeónová súťažná prehliadka v Lipanoch

Dňa 10. mája 2018 sa uskutočnil III. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl v obci Lipany. Stálym organizátorom tejto putovnej súťažnej prehliadky je Združenie akordeónistov Slovenska. V tomto šk. roku 2017/2018 spolupracovali so Základnou umeleckou školou v Lipanoch na príprave tejto interpretačnej súťaže. Súťaž je určená pre žiakov a študentov základných umeleckých škôl, konzervatórií a vysokých škôl. Žiaci základných umeleckých škôl boli rozdelení do siedmich vekových kategórií. V rámci druhej kategórie (žiaci 10 – 11 rokov) sa hrou na akordeóne prezentoval žiak hudobného odboru SZUŠ Marko Sabovčik, ktorému sa podarilo získať výnimočné strieborné pásmo! Žiaka Marka Sabovčika pripravoval jeho učiteľ Juraj Libera, DiS. art. Markovi a jeho učiteľovi blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

Triedny aktív výtvarného odboru

Dňa 10.mája 2018 sa uskutočnil triedny aktív výtvarného odboru SZUŠ pod vedením učiteľky Mgr. Kozmovej. Triedneho aktívu sa zúčastnili aj žiaci výtvarného odboru. V rámci jeho programu prítomní žiaci aktívne predvádzali svojim rodičom rôzne výtvarné techniky, ako je maľba, kresba ceruzami alebo  pastelom, grafika, modelovanie, dekoratívne činnosti, vyrývanie na CD – čká, maľba na kameň a pod.  Okrem prehliadky týchto kreatívnych aktivít si rodičia mohli prezrieť práce výtvarníkov vystavené v priestoroch školy. Hlavnou súčasťou triedneho aktívu bola počítačová prezentácia výtvarného odboru obsahujúca fotodokumentáciu prác žiakov a ich práce na hodinách počas šk. r. 2017/2018. Vyučujúca Mgr. Kozmová tiež odprezentovala rodičom úspechy svojich žiakov na rôznych výtvarných súťažiach. V záverečnej časti prezentácie im poďakovala za účasť na triednom aktíve výtvarného odboru SZUŠ.

Výtvarná súťaž “Sväté Trojhviezdie” 2018

Dňa 3. mája 2018 sa uskutočnilo vyhlasovanie výsledkov výtvarnej súťaže detí a mládeže Sväté Trojhviezdie – Cyril, Gorazd, Metod. Usporiadateľom XXII. ročníka tejto okresnej súťaže je Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Odovzdávanie cien bolo súčasne spojené s otvorením výstavy súťažných prác. Cieľom súťaže je pritiahnuť žiakov k záujmu o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny a históriu miest a obcí s ich významnými osobnosťami. Do súťaže sa zapojili žiaci zo základných, stredných a základných umeleckých škôl. Žiaci sa svojimi výtvarnými prácami prezentovali v štyroch vekových kategóriách: 1. žiaci /6-9 rokov/, 2. žiaci /10-12 rokov/, 3. žiaci /13-15 rokov/ 4. študenti stredných škôl /16-19 rokov/.

Do výtvarnej súťaže Sväté Trojhviezdie sa tiež zapojili títo žiaci z výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ Novosad: Ema Lešová /13 r./, Marek Fedor /13 r./ a Matej Gecej /12 r./. Žiakov do súťaže zapojila a viedla uč. Mgr. Kozmová.

V rámci súťažnej kategórie /10 – 12 rokov/ sa na 1. mieste umiestnil žiak Matej Gecej s víťaznou prácou pod názvom „Na Devíne.“ Matejovi Gecejovi srdečne blahoželáme!  Okrem víťazných prác boli v priestoroch trebišovského Múzea, v bývalej koniarni, vystavené aj ďalšie výtvarné diela našich žiakov. Víťazné práce budú zaslané na celoslovenskú súťaž Gorazdovo výtvarné Námestovo.

Za úspešnú reprezentáciu výtvarného odboru našim žiakom ďakujeme!

Klavírna súťaž “Hviezdy hrajú srdcom”

Prvého ročníka celoslovenskej klavírnej súžažnej prehliadky s názvom “Hviezdy hrajú srdcom”,  ktorá sa konala 26.apríla v Ružomberku, sa zúčastnil aj žiak našej školy Ondrej Hricko, ktorý získal krásne strieborné pásmo. Ondríkovi srdečne blahoželáme ! Žiak je z triedy pána učiteľa Juraja Liberu, DiS.art.

Triedny koncert riaditeľky Mgr. Evy Ďubekovej

Dňa 12. apríla 2018 sa uskutočnil triedny koncert riaditeľky Súkromnej ZUŠ Mgr. Evy Ďubekovej.

Súťažná prehliadka v hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi

Dňa 10. apríla 2018 sa uskutočnil 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri, ktorú usporiadala Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi. V tomto roku sa na klavírnej súťaži zúčastnilo 73 žiakov z 25 škôl z Košického a Prešovského kraja. Súťažiacich hodnotila odborná porota. Hudobný odbor Súkromnej ZUŠ v tejto súťaži úspešne reprezentoval žiak Ondrej Hricko (12 r.), ktorý v rámci svojej kategórie získal výnimočné strieborné umiestnenie! Ondrejovi Hrickovi a jeho učiteľovi Jurajovi Liberovi, DiS. art. srdečne blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu Súkromnej ZUŠ v Novosade.

klavir

Ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala najvyššie rezortné ocenenia svätého Gorazda

Šesťdesiatka pedagógov a osobností z oblasti školstva, si dňa 27.3.2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, prevzala Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.
Ocenenia si prevzali pedagógovia pôsobiaci na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému od materských škôl až po vysoké školy. Medzi ocenenými nechýbajú ani učitelia našich krajanov žijúcich v Rumunsku a Srbsku. Viaceré pani učiteľky a páni učitelia boli ocenení aj v súvislosti s významnými životnými jubileami a prof. Viliam Lauko získal Veľkú medailu svätého Gorazda in memoriam.
Ministerka Martina Lubyová vo svojom príhovore vyzdvihla význam a poslanie učiteľského povolania. Zdôraznila tiež, že práve vzdelaní ľudia patria medzi najvýznamnejší kapitál Slovenska, a preto je práca pedagógov nezastupiteľná. Pripomenula aj pripravované zmeny v školstve a nevyhnutnú spoluúčasť učiteľov pri zavádzaní týchto zmien do praxe.
Ocenenie si prevzal aj pedagóg našej Súkromnej ZUŠ  – pán Juraj Libera, DiS.art.  Srdečne blahoželáme !

Klavírna súťaž v Snine 2018

Dňa 27. marca 2018 sa uskutočnil IX. ročník Oblastnej klavírnej súťaže Snina 2018. Podujatie prebiehalo v priestoroch Základnej umeleckej školy v Snine. V tomto ročníku súťažilo 82 žiakov zo štrnástich základných umeleckých a súkromných základných umeleckých škôl východoslovenského kraja. Svoje klavírne vystúpenie predviedli v ôsmich kategóriách rozdelených podľa ich veku. Súťažiacich hodnotila odborná porota pozostávajúca z kolektívu učiteľov hudobného odboru Základnej umeleckej školy Snina. Hosťujúcim odborným porotcom bol aj profesor na Konzervatóriu v Košiciach Mgr. art. Erik Jámbor. Miestnej klavírnej súťaže sa zúčastnila žiačka hudobného odboru Súkromnej ZUŠ Bianka Sabovčiková (11 r.), ktorá v rámci svojej kategórie získala úctyhodné bronzové pásmo. Na klavírnom podujatí vystúpil aj náš žiak Ondrej Hricko (12 r.), ktorý bol za svoj výnimočný výkon ocenený strieborným pásmom. Obidvoch žiakov do súťaže pripravoval učiteľ Juraj Libera, DiS.art. Jeho talentovaným žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Viva Talent Festival 2018 v Košiciach

Dňa 25.3. 2018 sa uskutočnil program Galashow medzinárodného multižánrového festivalu pod názvom „Viva Talent Festival“ v Historickej radnici v Košiciach. Večerný program Galashow bol vyvrcholením súťažnej prezentácie detskej umeleckej tvorivosti, ktorá prebiehala v rámci programu festivalu v dňoch 22.3. – 25.3. 2018. Vo večernom programe súťažnej prehliadky v umeleckej tvorivosti deti a mládeže účinkovali žiaci zo základných umeleckých škôl, z centier voľného času a z tanečných súborov z celého Slovenska. Do súťaže sa zapojili a svojimi výkonmi sa reprezentovali aj žiaci z Českej republiky, Ukrajiny a Chorvátska. Účinkujúci súťažili v žánrových nomináciách: HUDBA, SPEV (ľudový, muzikálový), TANEC (ľudový, scénický) a VÝTVARNÉ UMENIE. V jednotlivých kategóriách boli súťažiaci hodnotení odbornou porotou v rámci svojho žánru.

V žánri HUDBA sa hrou na klavíri reprezentovali aj žiaci hudobného odboru zo Súkromnej základnej umeleckej školy: Bianka Sabovčiková a Ondrej Hricko, ktorých pripravoval učiteľ Juraj Libera, DiS.art. Ich súťažný program bol nasledovný: B.Sabovčiková  –  J.S. Bach (Prelúdium e mol, BWV 938) , W.A. Mozart (Viedenská sonatína C dur). O. Hricko  –  W.A. Mozart (Sonáta C dur, 1. časť) , J. Haydn (Sonáta G dur). Bianka získala strieborné pásmo a Ondrej víťazné  zlaté pásmo. Zároveň Ondrík vystúpil aj v slávnostnom Galashow programe.

V žánri VÝTVARNÉ UMENIE sa svojimi výtvarnými prácami reprezentovali žiaci z výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ: Andrea Dobošová, Maximilián Mitinko a Dominika Lobóová, ktorých pripravovala učiteľka Mgr. Martina Kozmová. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže prebiehalo v rámci programu Galashow.  Žiačka A. Dobošová bola ocenená diplomom za prevedenia svojich výtvarných prác. Žiak M. Mitinko získal diplom za účasť a prezentáciu svojich prác na výtvarnej súťaži. Žiačka Dominika Lobóová získala vo výtvarnej súťaži úspešné strieborné ocenenie.

Žiakom výtvarného a hudobného odboru srdečne gratulujeme k ich úspechu a ďakujeme za výbornú reprezentáciu Súkromnej ZUŠ.

Vesmír očami detí 2018

Dňa 12. marca 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie výsledkov okresného kola súťaže „Vesmír očami detí 2018“. Oceňovanie víťazných prác žiakov prebiehalo v priestoroch Koniarne v areáli Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove. Organizátorom 33. ročníka tejto výtvarnej súťaže v okrese Trebišov je Útvar astronómie, ktorý patrí pod Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Do súťaže sa zapojili žiaci z materských, základných a základných umeleckých škôl z trebišovského okresu a jeho okolia. 517 došlých prác hodnotila trojčlenná odborná porota. Výtvarné práce žiakov boli hodnotené v rámci piatich kategórii. Na výtvarnej súťaži “Vesmír očami detí 2018” sa zúčastnilo šesť základných umeleckých škôl. Práce zo základných umeleckých škôl súťažili v rámci 4. a 5. kategórie. Do súťaže sa zapojili aj žiaci výtvarného odboru Súkromnej ZUŠ Novosad, ktorých pripravovala učiteľka Mgr. Martina Kozmová. V rámci 4. kategórie (ZUŠ – žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ) bola vystavená práca našej žiačky Dianky Korbuľákovej (7 r.). Piatu kategóriu (ZUŠ – žiaci 5.- 9. ročníka ZŠ) reprezentovali títo žiaci výtvarného odboru: Damián Serbin (11 r.), Maximilián Mitinko (15 r.), Andrea Dobošová (14 r.), Vanesa Ivanková (11 r.), Adela Števčeková (13 r.) a Ema Baranová (12 r.). Našim súťažiacim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu výtvarného odboru SZUŠ. Vystavené výtvarné práce žiakov si môže verejnosť prezrieť do 23. marca 2018.

Otvorená hodina žiakov riaditeľky Mgr. Evy Ďubekovej

Dňa 25. januára prebehla otvorená hodina žiakov prípravnej hudobnej výchovy, ktorú viedla Mgr.Eva Ďubeková. Po skončení prezentácie polročnej práce, boli žiaci zadelení na výučbu hry na hudobný nástroj.

Triedny koncert žiakov Juraja Liberu DiS. art.

Dňa 23. januára sa konal triedny koncert žiakov pána Juraja Liberu, DiS.art. Po koncerte prebehol triedny aktív.

Medzinárodná súťaž Tatras Talent Cup 2018

Tatras Talent Cup je medzinárodný multi-žánrový festival – súťaž detí a mládeže v umeleckej tvorivosti  v žánrových nomináciách: HUDBA, SPEV, TANEC a DIVADLO s priebehom v Poprade a okolí. Slovenskí finalisti boli vybraní z účastníkov Spish a Viva Talent Festival Košice 2017, ktorí sa umiestnili na zlatých a hlavných miestach s najvyšším počtom bodov. Účastníkom súťaže, v rámci žánrovej kategórie HUDBA /inštrumentálna hudba – hra na klavíri/, bol aj žiak hudobného odboru Ondrej Hricko, ktorému sa podarilo postúpiť na tento prestížny medzinárodný festival so zlatým umiestnením z festivalu Viva Talent Festival Košice. Nášho žiaka do súťaže pripravoval učiteľ Juraj Libera, DiS., art. Všetci účastnici festivalu súťažili o hlavnú cenu: o titul absolutného víťaza – Grand Prix súťaže. V programe Galashow vystúpili všetci zúčastnení slovenskí a zahraniční finalisti. Ondrej Hricko úspešne vystúpil s dvoma skladbami od známych klasických hudobných skladateľov, od Johana Sebastiana Bacha /Preludium C mol/ a Muzia Clementiho /Sonatína F dur op. 36/. V rámci kategórie HUDBA sa Ondrejovi podarilo získať cenu festivalu: Víťaz veľkej ceny za žáner HUDBA. Pán učiteľ Juraj Libera, DiS.art. bol ocenený diplomom za vysoký profesionalizmus. Za výnimočnú reprezentáciu hudobného odboru SZUŠ žiakovi O. Hrickovi a jeho učiteľovi J. Liberovi ďakujeme, zároveň im k tomuto úspechu srdečne blahoželáme! Hosťom a jedným z porotcov súťaže Tatras Talent Cup bol aj známy populárny spevák Peter Cmorik, ktorý víťazom ocenenia odovzdával.

Detský folklórny súbor Babočka

Babočka, svojím pásmom kolied a vinšov,  potešila aj  v penzióne  Aqua Mária vo Veľatoch. Záver pásma patril želaniu:

Bucce zdravi na dzedziňe , o rok še zaš uvidzime.

Krasňe žice, ňeumrice,  o rok nas zaš privitace.

Vianočná akadémia v Brezine

Dňa 15.12. 2017 sa uskutočnila Vianočná akadémia v obci Brezina. Hlavným organizátorom bola Súkromná ZUŠ v Novosade v spolupráci so Základnou školou v Brezine a Obecným úradom v Brezine. Na tejto akcii sa prezentovali všetky štyri odbory Súkromnej ZUŠ. V závere zazneli koledy a vinše v podaní Detského folklórneho súboru Babočka.

« 1 z 2 »

Vianočná akadémia

Súkromná základná umelecká škola v Novosade, v spolupráci so Základnou školou v Brezine a Obecným úradom v Brezine Vás srdečne pozývajú na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 15. decembra 2017  /piatok/ o 16:30 v Kultúrnom dome v Brezine.

 Pozvánka na vianočný koncert

Riaditeľské voľno

Súkromná základná umelecká škola, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad, v zastúpení p. Mgr. Evy Ďubekovej, riaditeľky školy, týmto udeľuje riaditeľské voľno všetkým žiakom Súkromnej základnej umeleckej školy v Novosade, na deň 16.11.2017 /štvrtok/.

Medzinárodná – multižánrová súťaž “Viva Talent Festival” v Košiciach

V dňoch 25. – 31. 10. 2017 sa konal medzinárodný multižánrový festival – súťaž detskej a mládežníckej tvorivosti pod názvom Viva Talent Festival v Košiciach. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo základných umeleckých škôl, z Centra voľného času Košice, a tiež profesionáli alebo amatéri z rôznych umeleckých súborov a pod.  Súťažilo sa v rámci siedmich hlavných kategórií, rozdelených podľa žánru: 1. Divadlo, 2. Hudba, 3. Výtvarné umenie, 4. Spev, 5. Spev (folklórny), 6. Tanec (moderný tanec), 7. Tanec (skupiny: detské folklórne súbory, klasický tanec).  Jednotlivé vystúpenia žiakov prebiehali v Centre voľného času Domino a  v Starej radnici v Košiciach. Dňa 28.10. 2017 /sobota/ vystúpili v Centre voľného času Domino aj žiačky z literárno-dramatického odboru SZUŠ s činohrou Drevený tato od spisovateľa Tomáša Janovica pod vedením pani učiteľky Kataríny Loškárovej.  V hre účinkovali žiačky: Lea Bajusová, Viktória Girmanová, Frederika Girmanová, Bibiána Mihóková, Vanesa Ivanková a Karolína Kissová. V rámci žánru Inštrumentálna hudba vystúpil dňa 29. 10. 2017 /nedeľa/ žiak hudobného odboru SZUŠ Ondrej Hricko hrou na nástroji – keyboard, ktorého pripravoval pán učiteľ Juraj Libera, DiS.art. Na súťažnom festivale vystúpil dvoma skladbami:  skladba č.1  od  J. Sebastiana Bacha – Prelúdium M D mol, BWV 926,  skladba č. 2. Od L. Bocheriniho  – Menuet G dur.  Festival vyvrcholil programom večernej Galashow, ktorá sa konala dňa 30. 10. 2017 vo Veľkej sále v Starej radnici v Košiciach. V rámci Galashow sa reprezentovali vybraní súťažiaci so svojimi výnimočnými súťažnými číslami. Počas večerného programu boli vyhlásené výsledky súťaže Viva Talent Festival.

V rámci kategórie Divadlo /formácia B/ získali žiačky LDO Súkromnej ZUŠ Novosad bronzové miesto !

Účinkujúcim dievčatám k tomuto úspechu gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

V rámci kategórie Hudba /formácia B/ získal žiak HO Súkromnej ZUŠ Novosad Ondrej Hricko výnimočné zlaté miesto !

K tomuto úspechu Ondrejovi Hrickovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu hudobného odboru našej školy.

Ocenenia odovzdávali členovia hudobnej skupiny Šleha. Súťažiacich hodnotila porota zložená z profesionálov a aktívnych dejateľov umeleckého sveta zo Slovenska, aj zo zahraničia. Porota ocenila aj pedagógov a vedúcich lepších kolektívov a jednotlivcov.

Ocenenie si prevzala aj naša pani riaditeľka SZUŠ Mgr. Eva Ďubeková za reprezentáciu na festivale a za vysoký profesionalizmus.

Úcta k starším v obci Hrčeľ

Slávnostné posedenie “Úcta k starším” usporiadala obec Hrčeľ dňa 8. októbra 2017. V programe sa prezentovala aj Súkromná ZUŠ – vystúpil detský folklórny súbor Babočka.

 

“Motýlia krása” – septembrové vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pri príležitosti 10. výročia výstavy Motýle exotických trópov usporiadala 1. ročník výtvarnej súťaže pod názvom “Motýlia krása”. Súťaž bola určená žiakom základných umeleckých škôl vo viacerých kategóriách rozdelených podľa použitej výtvarnej techniky: maľba, kresba/grafika, kombinovaná technika a priestorový objekt. Svojimi prácami sa do súťaže zapojili aj žiačky výtvarného odboru zo Súkromnej ZUŠ pod vedením pani uč. Kozmovej. Niektoré výtvarné práce boli počas letných prázdnin vystavené vo vstupnej hale administratívnej budovy v Botanickej záhrade v Košiciach. Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže “Motýlia krása” sa uskutočnilo dňa 4. septembra 2017. V tejto súťaži získali ocenenie dve žiačky našej školy: Michaela Repovská a Andrea Hrinková (10 rokov).  V kategórii A – maľba, získala Michaela Repovská 2. miesto. Andrejke Hrinkovej sa podarilo v rovnakej kategórii získať 4. miesto. Obidvom našim žiačkam k tomuto výnimočnému úspechu srdečne blahoželáme! Zároveň by sme chceli poďakovať za vzornú reprezentáciu výtvarného odboru SZUŠ aj ostatným súťažiacim žiačkam: Mii Aurélii Martinkovej (9 rokov), Eme Lešovej (13 rokov) a Nikolete Jackovej (10 rokov).

Clipboard01                  Clipboard02

                            Andrea Hrinková – 4. miesto                                                    Michaela Repovská – 2. miesto

praceC2017

Občianske združenie “Rondo”

Ďakujeme všetkým, ktorí darovali svoje 2% zaplatenej dane z príjmov občianskemu združeniu “RONDO”.

RONDO svoju činnosť výlučne zameriava na spoluprácu so Súkromnou ZUŠ v Novosade.

stiahnuť (1)

Folklórne novosadské slávnosti

Dňa 24.júna 2017 prebehli Folklórne novosadské slávnosti. Po úvodnom otvorení a privítaní hostí vystúpila naša Súkromná ZUŠ, ktorá sa prezentovala detským folklórnym súborom Babočka a žiakmi tanečného odboru.

Veselá karička v Košiciach

Dňa 22. júna 2017 sa uskutočnil verejný nácvik a prehliadka ľudového tanca s názvom Veselá karička v Košiciach. Tejto folklórnej prehliadky sa zúčastnili aj žiačky tanečného odboru SZUŠ Novosad pod vedením pani uč. Taššovej.