Galéria úspešných absolventov

Marek Šugerek

Marek Šugerek bol v šk. r. 2016/2017 úspešne prijatý na Konzervatórium, ul. Timonova 2, v Košiciach, študijný odbor: hudba, nástroj – klavír. Žiaka pripravoval učiteľ hudobného odboru Juraj Libera, DiS.art.

 Sugerek

Adrián Kadeth

Adrián Kadeth bol v šk.r. 2017/2018 úspešne prijatý na Konzervatórium, ul. Timonova 2, v Košiciach, študijný odbor: hudba, nástroj – klarinet. Žiaka pripravovala riaditeľka SZUŠ Mgr. Eva Ďubeková.

A Kadeth

Annamária Stropkayová

Annamária Stropkayová bola v šk. r. 2017/2018 úspešne prijatá na Strednú školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach, študijný odbor: Konzervátorstvo a reštaurátorstvo. Žiačku pripravovala učiteľka výtvarného odboru Mgr. Martina Kozmová.

Stropkayová 2 Stropkayová

Viktória Girmanová

Viktória Girmanová bola v šk. r. 2017/2018 úspešne prijatá na Súkromnú strednú odbornú školu DSA Trebišov, študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Žiačku pripravovala učiteľka tanečného odboru Alžbeta Taššová.

 Schránka01  Clipboard01

Veronika Čopková

Veronika Čopková bola v šk. r. 2017/2018 úspešne prijatá na Súkromnú strednú odbornú školu DSA Trebišov, študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Žiačku pripravovala učiteľka tanečného odboru Alžbeta Taššová.

Copkova2

Vanesa Serbinová

Vanesa Serbinová bola v šk. r. 2018/2019 úspešne prijatá na Súkromnú strednú odbornú školu DSA Trebišov, študijný odbor: Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Žiačku pripravovala učiteľka výtvarného odboru Mgr. Martina Kozmová.

Clipboard01     Záverečné skúšky 4.r.2016 245