Kontakt

Súkromná základná umelecká škola
Školská 339/2
076 14 Michaľany
email:evadubekova@post.sk
tel.:0563810951
mobil:0905158945