Mgr.AngelikaNagyová,DiS.art.

4

Pedagóg hudobného odboru

  • 1995 – ukončenie štúdia na Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci, odbor: prírodné vedy
  • 2004 – absolvovanie vyššieho odborného vzdelania v odbore: hra na klavíri a výučba umelecko-výchovných predmetov, na Strednej umeleckej škole v Košiciach
  • 2010 – absolvovanie vysokoškolského štúdia II. stupňa v odbore: hudobné umenie – biológia, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
  • od r. 1995 – pedagogička v hudobnom odbore na Základnej umeleckej škole v Čiernej nad Tisou, na jej pobočke v Slovenskom Novom Meste a vo Veľkých Trakanoch
  • 2011-2019 ­– externá pedagogička predmetov hudobná výchova a biológia na Základnej škole v Čiernej nad Tisou
  • od r. 2019 – pedagogička v hudobnom odbore na Súkromnej základnej umeleckej škole, elokované pracovisko Michaľany