Mgr.ErikDragošek, DiS.art.

Dragošek

Pedagóg hudobného odboru

  • 2002 – ukončenie štúdia v odbore: hra na kontrabase, na Konzervatóriu v Košiciach
  • 2008 – absolvovanie vysokoškolského štúdia magisterského stupňa v odbore: hudobná pedagogika, Katedra humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • 2001-2014 – člen orchestra Štátnej filharmónie v Košiciach
  • 2002-2010 – člen orchestra – Orchester Bad Hofgastein v Rakúsku
  • od r. 2005 – pedagóg hudobného odboru v Základných umeleckých školách, vyučovanie predmetov: hudobná náuka, spev, hra na keyboard, klavír, hra na gitaru, kontrabas, vedenie kapely
  • bývalý pedagóg na Súkromnom konzervatóriu v Košiciach
  • od r. 2018 – pedagóg v Základnej škole v Trebišove
  • od r. 2019 – pedagóg hudobného odboru v Súkromnej základnej umeleckej škole Michaľany