O nás

Súkromná základná umelecká škola (ďalej len SZUŠ) bola zriadená dňa 1.9.2010.

Zriaďovateľom SZUŠ je Mgr.Eva Ďubeková, Partizánska 1096/23, 078 01 Sečovce.

Súkromná základná umelecká škola poskytuje základné, všeobecné umelecké vzdelanie a prípravu na vyššie odborné štúdium, ako aj sebarealizáciu v oblasti, ktorej hovoríme výchova estetická a výchova umením. Štúdium organizuje pre žiakov do 15 rokov veku.

SZUŠ má 4 odbory: hudobný, výtvarný, tanečný a literárnodramatický.