Oznamy

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

1.1 Organizácia školského roka 2019/2020

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
  2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31.januára 2020 (piatok).
  3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Prázdniny:

Jesenné prázdniny :   30. október – 31. október 2019

      Začiatok vyučovania:   4. november 2019 (pondelok)

Vianočné prázdniny: 23. december 2019 – 7. január 2020

      Začiatok vyučovania:   8. január 2020 (streda)

Polročné prázdniny:  3. február 2020 (pondelok) a vyučovanie sa začína 4. februára 2020 (utorok).

Jarné prázdniny  v Košickom kraji: 2. marec  –  6.marec 2020

Začiatok vyučovania po prázdninách: 9. marec 2020 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny: 9.apríl – 14.apríl 2020 a vyučovanie sa začína 15. apríla 2020 (streda).

Ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30. júna 2020 (utorok).