Oznamy

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY

1.1 Organizácia školského roka 2018/2019

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

        Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31.januára 2019 (štvrtok).

  1. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2018 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Prázdniny:

Jesenné prázdniny :   31. október – 2. november 2018

      Začiatok vyučovania:   5. november 2018 (pondelok)

Vianočné prázdniny: 23. december 2018 – 7. január 2019

      Začiatok vyučovania:   8. január 2019 (utorok)

Polročné prázdniny:  1. február 2019 (piatok) a vyučovanie sa začína 4. februára 2019 (pondelok).

Jarné prázdniny  v Košickom kraji: 18. február  –  22.február 2019

Začiatok vyučovania po prázdninách: 25. február 2019 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny: 18.apríl – 23.apríl 2019 a vyučovanie sa začína 24. apríla 2019 (streda).

Ukončenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční 28. júna 2019 (piatok).