Alžbeta Taššová

Pedagóg tanečného odboru

IMG_1554

  • absolvovanie štúdia na SPgŠ v Prešove
  • od r. 1978 – pracovná pozícia v školstve: učiteľka a vychovávateľka
  • od r. 1984 – vychovávateľka v školskom internáte pri SOŠ Trebišov
  • zakladateľka a vedúca tanečnej skupiny Potravinárik, aktuálne tanečná skupina EGO pri SOŠ Trebišov
  • cvičiteľka a autorka pódiových skladieb – pravidelný postup s tanečnou skupinou EGO na celoslovenské prehliadky autorov pódiových skladieb
  • cvičiteľka a autorka hromadných vystúpení Sokola na Slovensku
  • od r. 1994 reprezentácia Slovenska na štyroch Všesokolských zletoch v Prahe a na troch  sokolských telovýchovných slávnostiach na Slovensku
  • od r.2014 – pedagóg tanečného odboru v Súkromnej ZUŠ Novosad