Mgr. Eva Ďubeková

 Clipboard02

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy

 • 1991 – ukončenie vysokoškolského štúdia II. stupňa – UPJŠ, Pedagogická fakulta v Prešove
 • 2001 – 1. kvalifikačná skúška z Hudobnej výchovy – Metodické centrum v Prešove
 • 2006 – Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa – Asociácia projektu Infovek, Bratislava, osvedčenie
 • 2006 – absolvent priebežného vzdelávania – Výchovný poradca  v podmienkach školy /pokročilý/, Metodicko-pedagogické centrum v Prešove
 • 2008 – Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou – Školský manažment, Metodicko-pedagogické centrum v Prešove
 • 2015 – Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania – Aktivizujúce metódy vo výchove , Metodicko – pedagogické centrum Bratislava
 • 2017 – Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania – Inovácie v riadení školy a školského zariadenia – Univerzita Komenského v Bratislave
 • od r.1993 – pôsobenie v Základných školách a ZUŠ v okrese Trebišov – učiteľka, organizátorka výchovných koncertov, vedúca detského a mládežníckeho speváckeho zboru
 • od r.2006 – riaditeľka ZUŠ svätej Cecílie, Sečovce
 • od r. 2009 – zástupkyňa riaditeľa Spojenej cirkevnej školy, Sečovce
 • od r. 2010 – zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej ZUŠ