Mgr. Martina Kozmová

Clipboard01

Pedagóg výtvarného odboru

  • 2008 absolvovanie bakalárskeho štúdia predmetu výtvarná výchova  na Fakulte humanitných a prírodných vied na Prešovskej univerzite v Prešove
  • 2011 absolvovanie magisterského štúdia slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
  • 2014 absolvovanie doplnkového pedagogického štúdia: slovenský jazyk  a literatúra na Filozofickej fakulte v Prešove
  • od r. 2013 – pedagóg výtvarného odboru, vedúci pedagóg PK pre skupinové a individuálne vyučovanie v  Súkromnej základnej umeleckej škole v Novosade, porotkyňa  okresných výtvarných súťaží