Mgr. Martina Kozmová

Clipboard01

Pedagóg výtvarného odboru

  • 2008 – absolvovanie bakalárskeho štúdia v odbore: výtvarná výchova /jednoodborové štúdium, učiteľský študijný program/, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
  • 2011 – absolvovanie magisterského štúdia v odbore: slovenský jazyk a literatúra /jednoodborové štúdium, neučiteľský študijný program/, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
  • 2014 – absolvovanie doplnkového pedagogického štúdia: slovenský jazyk  a literatúra, Filozofická fakulta v Prešove
  • od r. 2013 – pedagóg výtvarného odboru, vedúci pedagóg PK pre skupinové a individuálne vyučovanie v  Súkromnej základnej umeleckej škole Michaľany