tanečný

I. stupeň trvá 7 rokov a delí sa na primárne (1. – 4. ročník) a sekundárne vzdelávanie (5. – 7. ročník) s predmetmi tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, novodobý a džezový tanec, dejiny tanca a tanečná prax s týždennou dotáciou 3 – 4,5 vyučovacích hodín.
Tanec kladie nároky na sústredenosť, precíznosť a disciplínu pohybu, pretože len uvedomelá a presná realizácia všetkých cvičení prinesie estetické výsledky.
Tanec je spojený s hudbou, pomáha vnímať jej charakter a hudba zároveň upresňuje začiatok a koniec pohybovej kombinácie.