výtvarný

Vyučuje sa od 5 rokov veku dieťaťa ako prípravné štúdium, kde sa hravými výtvarnými činnosťami sprostredkuje poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov, možnosť využitia materiálov v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním.

Základné štúdium I. stupňa trvá 8 rokov a delí sa na primárne (1. – 4. roč.) a sekundárne vzdelávanie (5. – 8. roč.) Disciplíny – kresba, maľba, grafika. Priestorové vytváranie obsahuje – modelovanie, sochárstvo, architektonická tvorba a rozširujúce disciplíny – keramika, tvorba šperku, odevu, inštalácia v priestore, design, krajinná tvorba a multimediálne realizácie.

Umelecké výstupy žiakov spočívajú vo výstavnej a súťažnej činnosti, realizujeme taktiež tvorivé dielne.